HELSENORGE
Radiologisk avdeling barn og ungdom

Røntgen av urinrøyret

Uretragrafi er ei røntgenundersøking av urinrøra. Det er ei steril prosedyre kor eit tynt, mjukt kateter (plastrør) vert ført inn i uretra (urinrør) og blir fylt med kontrast. Det vert teke røntgenbilde undervegs. Undersøkinga er ferdig etter at barnet har tissa.

Før

Radiografen som tar i mot barnet på røntgenrommet vil informere barnet/pårørande om kva som skal skje. Alt tøy som dekker området som skal undersøkast, må takast av.

Informasjon til vaksne:

  • Ta kontakt med ekspedisjonen når de kjem til avdelinga
  • Den som følgjer barnet inn til undersøking får på seg et blyforklede før røntgenfotograferinga startar 
  • Gravide pårørande kan ikkje vere hos barnet ved undersøking

 

Under

Barnet skal ligge på ein røntgenbenk. Sjølve prosedyren med å legge inn det tynne kateteret er steril, så urinrørsopninga må vaskast med sterilt vatn. Kateteret vert så ført inn og radiograf/ radiolog startar med å fylle på kontrast. Barnet vil kjenne eit lett press når urinblæra er full. Avhengig av kvifor barnet er tilvist til undersøking, må ein vente på at barnet klarer å tisse slik at ein får framstilt ( bruke annet ord???) urinrøret. Dette kan ta tid.
Sjølve undersøkinga kan ta frå 30 minuttar til 2-3 timar, avhengig av når barnet tissar.

Etter

Når undersøkinga er ferdig kan barnet kle på seg og forlate avdelinga. Dagen barnet er til undersøking, skal det ha ein dagsdose med antibiotika etter at undersøkinga er ferdig. Andre omsyn er ikkje nødvendig å ta.
Resultatet av undersøkinga vert sendt til den legen som har tilvist til undersøking. 

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

Sør for Haukeland (line 5 og 6)​, nord for Haukeland (line 12 og 16E), Ibsensgate (arbeidsruter) og Haukelandsveien (line 5,6 og 16E).

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøksreglar på sjukehuset

Informasjon om prøvesvar

​Vi svarer ikkje på førespurnader som gjeld resultat av radiologiske undersøkingar. Desse skal tilvisande lege gå gjennom, med tanke på vidare medisinsk behandling. Du finn prøvesvaret under pasientjournal på helsenorge.no.​ 

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?