Rehabilitering - Tverrfaglig nakke- og ryggrehabilitering

Behandlingsprogram, Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk

Innleiing

Det gjøres en grundig utredning av smertetilstanden. Videre anbefales etter behov veiledning, samtaler, kognitiv tilnærming og mer intensivert rehabilitering. For noen pasienter kan det bli aktuelt med kirurgisk behandling.

Tilvising og vurdering

Henvisningen prioriteres av lege som vurderer om du får tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål at de fleste pasientene med langvarige rygg- og/eller nakkesmerter skal starte behandling innen 40-60 virkedager etter at henvisningen er mottatt ved sykehuset. Legen vurderer om du trenger raskere behandling. For enkelte tilstander er det noe lengre ventetid.

Utgreiing

Fra henvisningen mottas til du får innkalling til poliklinisk konsultasjon hos lege/tverrfaglig team, tar det maks 10 dager. Du får da tildelt en time helst innen 12 uker. For enkelte tilstander er det noe lengre ventetid. Alle som skal inn til en poliklinisk konsultasjon for nakke- og ryggsmerter vil bli forespurt om registrering i det nasjonale rygg-registeret og vil få tilsendt et samtykkeskjema i forkant.

Se informasjon om Norsk Nakke- og Ryggregister på deres nettsider

Er du henvist for langvarige nakke- og/eller ryggplager blir du grundig utredet for dine plager ved den første polikliniske konsultasjonen hos lege. Ved behov gjøres videre utredningen tverrfaglig, dvs. også hos sykepleier og fysioterapeut. En sentral del av konsultasjonen innebærer å avdekke om rygg/nakkesmertene er funksjonsbetingete, relatert til langvarig stress, om det foreligger irritasjon av nerverøtter eller om annen og alvorligere sykdom ligger bak. For å avdekke dette er både din beskrivelse av smertene, sammen med en rekke kliniske undersøkelser, nyttig. Valg av undersøkelser gjøres ut ifra hvilke symptomer du beskriver.

Gjennom samtale med deg, spørreskjemaer du har fylt ut og en grundig klinisk undersøkelse, vil lege/ tverrfaglig team danne seg et bilde av mulige årsaksfaktorer og vedlikeholdene faktorer knyttet til dine smerter. Du får informasjon om betydningen av den medisinske vurderingen som gjøres, du får en kort innføring i ryggens oppbygning og funksjon og du får informasjon og råd om hva du bør gjøre videre.

Poliklinikken har et faglig samarbeid med kirurgiske avdelinger i sykehuset(Nevrokirurgisk avdeling, Ortopedisk klinikk og Kysthospitalet i Hagevik) dersom det blir aktuelt med operasjon.

Behandling

Nakke og ryggpoliklinikken ved avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering har ulike behandlingstilbud der pasienter blir behandlet individuelt eller organisert i gruppe.

Korsryggsmerter

Pasienter med hovedsaklig korsryggsmerter får etter behov individuell oppfølging av teamet bestående av lege, fysioterapeut og sykepleier. Tilbudet legger vekt på smerteforståelse, mestring av smerter, funksjonell trening knyttet til daglige aktiviteter og arbeid. Arbeidsrettede tiltak kan være samtaler om arbeidet / besøk på arbeidsplass og kontakt med NAV.

Nakke-/ryggplager med utbredte muskelsmerter i tillegg eller utbredte muskelsmerter uten vesentlig plager fra ryggsøylen

Behandling gis som oftest over tre uker, tre dager i uken, med tilbud tilpasset denne gruppen. Det blir benyttet kognitiv tilnærming både i gruppe og individuelt.

  • I trening blir det lagt vekt på ulike former for kroppsbevissthet og kondisjon.
  • I gruppetilbudet blir det òg gitt individuell oppfølging.
  • Arbeidsrettede tiltak kan være samtaler om arbeidet / besøk på arbeidsplass og kontakt med NAV.

Andre tilstander

Det kan også foreligge en lettere betennelsestilstand i ryggsøylen kalt Modic som ofte sees på MR i forbindelse med prolapser. I disse tilfellene vil man vurdere ulike medikamenter og aktiviteter som vil kunne hjelpe. I sjeldne tilfeller kan det være annen og alvorligere sykdom som ligger bak, f.eks. brudd i ryggen (vanligvis på grunn av benskjørhet /osteoporose), infeksjoner, revmatisk betennelsessykdom eller kreft.

Om rehabiliteringen

En viktig forutsetning for å kunne lykkes med rehabiliteringen, er at du får trygghet gjennom forståelse og kunnskap om nakken, ryggen og muskelsmerter. Det undervises blant annet omkring ryggen og nakkens oppbygning og funksjon, mulige smerteårsaker, mekanismer i forhold til hvordan smerter kan opprettholdes uten at det ikke lengre foreligger tegn til sykdom eller skade, utsiktene til bedring og behandlingsmetoder.

Livsstil, livskvalitet, forholdene på arbeidsplassen, grad av smerte/funksjon og hvordan man forholder seg til smerte, er andre viktige faktorer. I aktivitetstimene introduseres du for en rekke ulike aktiviteter, øvelser og arenaer for trening/fysisk aktivitet.

Et hovedmål er at du selv tar ansvar for egen helse og livssituasjon. I løpet av rehabiliteringsukene utfordres du på å utarbeide individuelle målsetninger og en plan for veien videre med vekt på å mestre en arbeidssituasjon. Teamet ved poliklinikken veileder og støtter deg i denne prosessen.

Oppfølging

Høy på lydfiler 

Høyr på lydfila "Pusterommet"

Høyr på lydfila "Midfulness - meditasjon"

Høyr på lydfila "Kroppsskanning" 
Høyr på lydfila "Avspenning: Ro og tyngde" 
Høyr på lydfila "Avspenning: Hold - slipp" 

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Mobiltelefon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

Røyking Nordås

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Verdisaker

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.

Fann du det du leita etter?