Dysmeli- og armamputasjonsteamet

Dysmeli og armamputasjonsteamet er organisert som en tverrfaglig poliklinikk i Haukeland universitetssjukehus,  Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR).

​Teamet består av Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, ortopediingeniør og ergoterapeut. Teamet har lang erfaring med pasientgruppen når det gjelder protesetilpassing, grepstilpassinger, trening og det å leve med nedsatt grepfunksjon. Vi samarbeider med Plastikk-kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og andre faggrupper i sykehuset, og i kommunal helsetjeneste. Teamet samarbeider også med andre instanser som nasjonalt fagnettverk for dysmeli, andre dysmeliteam, TRS, og dysmeliforening.


Behandlingstilbud

Barn og voksne med dysmeli eller armamputasjon får et individuelt behandlingstilbud tilpasset sitt behov.
Vi har poliklinisk tjenestetilbud en gang pr måned.
Ved behov for rehabilitering kan det være aktuelt med opphold i seksjon for Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Teamet vurderer funksjon, behov for grepstilpassinger og proteser.
Ergoterapeut tilbyr oppfølging med protesetrening.
Vi gir råd og veiledning om trening, ulike hjelpemidler og rettigheter.
Lege vurderer behov for kirurgi og henviser til andre samarbeidspartnere når dette er aktuelt.
Det legges til rette for å kunne treffe andre med lignende tilstander, dele erfaringer og bygge nettverk. Vi informerer om ulike brukerforeninger som finnes for personer med dysmeli- og armamputasjon.

Rehabilitering - amputasjon av arm, hånd/finger

Grepstilpassing

Med mindre forandringer på hånd kan det være behov for grepstilpassing. Det kan være tilpassing av grep for å kunne utføre aktiviteter som å holde bestikk, kneppe knapper, holde sykkelstyre, holde skistav og annet. 

Proteser og trening

Ved større mangler på arm kan det være aktuelt med protese. Ortopediingeniøren produserer protesen og følger opp tilpassingen i samarbeid med teamet.
Ergoterapeuten ved poliklinikken tilbyr veiledning og trening i bruk av armprotesen.
Ved behov veileder terapeuten andre samarbeidsparter som foreldre, barnehageansatte og lærere.

Råd og veiledning

Teamet gir informasjon, råd og veiledning til pasient og deres pårørende om det å leve med dysmeli eller amputasjon.
Vi veileder og samarbeider med kommune, barnehage, skole, og arbeidsplass.

Henvisning

Fastlege henviser til dysmeli - og armamputasjonsteamet.
Helse bergen, Haukeland universitetssjukehus,
Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering
Dysmeli- og armamputasjonsteamet.


Kontakt:

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
Dysmeli- og armamputasjonsteamet
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Tlf: 55 91 84 10


Postadresse:
Rehabiliteringsklinikken
Haukeland universitetssjukehus

Postboks 1400
5021 Bergen

Besøksadresse
Nordåsgrenda 4 
5235 Rådal


Ortopedisk verksted:
Norsk Teknisk Ortopedi AS
Tlf.: 62 57 44 44 

Fann du det du leita etter?