Raynauds fenomen

Revmatologisk avdeling

Raynauds fenomen er ein tilstand der blodårer, særleg i fingre og tær, trekk seg unormalt kraftig saman i kulde eller ved stress. Raynauds fenomen vert på folkemunne ofte kalla likfingre, då huda vert heilt likbleik under anfall.

Innleiing

Oftast er det eit skarpt skilje mellom normal hud og huda som vert kvit under anfall. Raynauds fenomen vert kalla primært Raynauds fenomen om ein får anfall med kvite fingrar utan å ha nokon underliggjande sjukdom. Ved nokre sjukdommar, blant anna ein del revmatiske sjukdommar, er Raynauds fenomen ein del av sjukdomsbildet. Tilstanden vert då kalla sekundært Raynauds fenomen. 

Utbreiing og årsak

Raynauds fenomen er relativt vanleg hos menneske som elles er friske. Ein antar at mellom 3 og 20 % av befolkninga er ramma. Fenomenet er vanlegare hjå kvinner enn menn, og ofte har fleire i familien same symptom. Primært Raynauds fenomen skuldast ei unormalt kraftig samantrekking av blodårar ved kuldeeksposisjon. Ein veit at røyking og arbeid med vibrerande verktøy kan auke sjansen for å verte ramma. 

Sekundært  Raynauds fenomen er sjeldan og Raynaud er då ein del av sjukdomsbildet til den underliggjande sjukdomen.

Symptom og sjukdomsteikn

Både primært og sekundært Raynauds fenomen rammar oftast hendene. Aller vanlegast er Raynauds fenomen i peikefinger, langfinger og ringfinger, medan tommelen sjeldan er utsett. Anfall med Raynauds fenomen kan elles oppstå i tærne, øyreflippar, nase, andlet og rundt brystvorter.

Eit typisk anfall med Raynauds fenomen førekjem oftast ved kulde og startar med at fingrane plutseleg vert kalde, samtidig som det kjem til syne eit skarpt avgrensa kvitt område. Etter kvart vert den kvite huda blåfarga på grunn av lite oksygen til vevet. Når varmen kjem igjen i vevet kjem det til slutt ein raudleg farge. Eit typisk anfall varar ofte rundt 15-20 minutt, men det er store skilnader. Det er heller ikkje alle som får alle fargeendringane  i løpet av eit anfall. 

Under anfall med Raynauds fenomen kan ein samtidig få smerter, eller verte nomen i dei affiserte områda. I alvorlege tilfelle kan ein få sår på fingertuppane. Dette skuldast at vevet har fått for lite blodtilstrøyming over for lang tid. 

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Fastsetting av diagnose

Raynauds fenomen er ein klinisk diagnose. Det vil seie at diagnosen vert sett på bakgrunn av symptom og funn. Ved mistanke om sekundært Raynauds fenomen gjer ein ofte meir omfattande undersøkingar for å kartleggje ein eventuell grunnsjukdom. 

2. Under

Behandling

Behandlinga for Raynauds fenomen består for det meste i ikkje-medikamentelle tiltak. Det er viktig å unngå unødvendig kuldeeksponering ved å kle seg godt. Røykeslutt er ofte effektivt, og om mogleg bør ein prøve å unngå medikament som gjer at blodårene trekk seg saman. Batteridrivne varmehanskar og varmesokkar er òg nyttige for mange. 

Om ein er uttalt plaga med Raynauds fenomen og ikkje kjem til målet med ikkje-medikamentell behandling er blodtrykksmedisin i form av Kalsiumblokker (for eksempel Adalat) førsteval. Dette preparatet gjev auka blodgjennomstrøyming i affiserte vev. 

3. Etter

Personar med primært Raynauds fenomen treng inga fast oppfølging. Ved sekundært Raynauds fenomen blir oppfølging vurdert ut frå grunnsjukdomen. 

Kontakt

Revmatologisk avdeling
Telefon
Ekspedisjon: 55975400
Sengepost: 55975402
Dagpost: 55975401
Poliklinikk: 55975397
For øyeblikkeleg hjelp: 55975427
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.