HELSENORGE
Informasjon til barn, unge og foreldre

Operasjon i narkose for barn og unge

Vi ønsker at du skal vite litt om hva som skjer når du skal opereres. 

Her er informasjon om hvordan du må forberede deg til operasjonen, hvordan det foregår, og om den første tiden etter operasjonen er ferdig.