HELSENORGE

Livsstilskurs ved Poliklinikk for overvekt

Livsstilskurset er et behandlingstilbud med 10 oppmøter fordelt over ca 5 måneder. De 8 første gangene er ukentlige kursdager, deretter går det litt tid før det er temadager på kurdag nr 9 og 10.
Kurset varer 3 timer hver kursdag. Du vil få beskjed om egne tider på temadagene når de nærmer seg.
Kursdagene består av teori og trening hver gang. Du må ha med deg sko og klær du kan trene i, samt håndkle til å ha på matte. Ta gjerne med deg en flaske vann.

Kurset har 10 obligatoriske oppmøter. Det forventes oppmøte på både undervisning og trening. Vi har lang venteliste for å komme til på kurs. Vi ber derfor om at du melder avbud hvis du vet at du skal være vekke mer enn to ganger i løpet av kurset slik at en annen kan få plassen.
Du vil da settes på venteliste til neste kurs.

Når og hvor

Oppstart av kurs skjer ca annenhver måned. Vi har til enhver tid 4 grupper som får undervisning.
Ulriksdal helsepark, Ulriksdal 2, 4 etg. i Lærings og mestringssenteret

Digitale kursgrupper

Vi arrangerer også digitale kurs. Innholdet i disse er det samme som ved klasseromsundervisningen, men treningen gjøres på egenhånd. Det er fysisk oppmøte første gangen, og på temadagene.

Covid-19

På grunn av Covid-19 vil det kunne skje endringer på kort varsel. Vi understreker også viktigheten av at man ikke møter opp dersom man har sykdomstegn.

Behov for sykemelding

Trenger du sykemelding for å komme på kurs så ta med innkallelsesbrevet og oppmøtedatoer til fastlegen din. 

Betaling

Egenandelen er for tiden på 375 NOK for hver kursdag inntil oppnådd frikort.
Gebyr for ikke møtt, eller ikke gitt beskjed om fravær innen 24 timer i forveien
er på 1125 NOK


 

Vi gleder oss til å se deg! 
Vennlig hilsen teamet ved Poliklinikk for overvekt
 

Tema på kurset

Kursdag
Tema                                                                          
1
Introduksjon til kurset
Handlingsplan/målsetting
Matdagbok
2
Energigivende næringsstoffer og energibalansen
3
Kosthold og spiseatferd
Gjennomgang av matdagbok
4
Strategi og planlegging
5
Helsegevinst ved fysisk aktivitet
6
Helsegevinst ved vektreduksjon
7
Motivasjon og mestring 
Motivasjon til fysisk aktivitet
8
Hvis kroppen kunne snakke
9
Temadag
MAT
10
Temadag
Brukerinnlegg
Oppsummering, evaluering, veien videre

Det er trening og vektmåling på alle kursdager fra 1-8. Temadagene som kommer på gang 9 og 10 slåes to grupper sammen. Disse dagene er det ikke trening eller vektmåling. 


Fann du det du leita etter?