Brudd i ankel

Behandlingsprogram, Ortopedisk avdeling Haukeland

Ankelbrudd er et vanlig brudd og oppstår gjerne ved overtråkk. De fleste ankelbrudd kan behandles med gips/støttesko, men noen brudd gjør ankel-leddet så ustabilt at operasjon kan være nødvendig.

Innledning

De fleste ankelbrudd oppstår ved en kraftig vridning i ankelen. Dette kan skje ved uhell som fall i trapp, ved overtråkk i ulendt terreng eller ved sportslige aktiviteter. Det oppstår umiddelbart smerte, hevelse og noen ganger kan ankelen stå i feilstilling.

Ankelbruddets alvorlighet avgjøres av flere faktorer. Skader med mye energi er vanligvis mer alvorlig enn skader med mindre energi. Brudd flere steder i ankelen og skade av bløtvev som muskler, hud og ligamenter kan også forverre prognosen. Hvor alvorlig skaden er legger grunnlaget for hvilken behandling som velges. 

Det anbefales å gjøre grunnleggende førstehjelp ved en slik skade:

 • Kjøl ned
 • Legg på  kompresjonsbandasje
 • Hold foten høyt hevet

Henvisning og vurdering

Ankelbrudd er en akutt skade. Diagnosen stilles vanligvis med røntgen på Skadepoliklinikken i Bergen helsehus.

1. Utredning

Legen vil først undersøke ankelen og stille deg spørsmål om hva som skjedde da skaden oppsto. Dersom det er mistanke om brudd blir det tatt røntgenbilde. Noen ganger er ankelen helt ute av stilling og den bør da dras på plass av lege eller helsepersonell så snart som mulig. I slike tilfeller er ankelen så ustabil at operasjon er nødvendig. Dersom bruddet er komplisert kan det også være nyttig med en CT-undersøkelse for å planlegge operasjonen.

Les meir om CT

2. Behandling

Det er hovedsakelig to måter å behandle ankelbrudd på, enten med gips/støttesko eller med operasjon. Noen ganger må ankelen stabiliseres midlertidig før vi kan gjøre endelig operasjon. Da setter vi på en ramme som holder bruddet på plass i ventetiden.

Les mer om Brudd i ankel, behandling med gips

Brudd i ankel, behandling med gips

Stabile ankelbrudd kan behandles med gips. Gipsbehandlingen varer totalt i 6 uker.

Ankelbrudd er et vanlig brudd og oppstår gjerne ved uhell hvor det oppstår ankelvridning. Om bruddet er stabilt eller ustabilt bestemmes ut i fra røntgenbilde og skademekanisme. Dersom bruddet vurderes som stabilt kan det legges på en gips og gipsbehandlingen starter.

 1. Før

  Gipsen blir lagt på så snart du har fått bekreftet diagnosen ankelbrudd. Dette skjer vanligvis etter røntgenundersøkelse på Skadepoliklinikken i Bergen helsehus.

 2. Under

  Det legges på en «halv» gips med støttebandasje i første omgang. Dermed er kan ankelen hovne opp ytterligere uten at det blir for trangt inni gipsen. Hevelse i ankelen er forventet etter ankelbrudd. Det kan hjelpe å holde foten høyt, ha på gips med støttebandasje og å legge på is for å få ned hevelsen. Du må bruke krykker fram til neste kontroll.

  Etter 7-12 dager tas det et kontroll-røntgenbilde. Her ser vi om alt ser greit ut og legger på ny gips som går rundt hele foten (sirkulær gips). Denne gipsen er ofte laget av syntetisk materiale. Du må bruke krykker videre frem til neste kontroll. Dersom bruddet er av en spesielt stabil type kan du få gågips eller støttebandasje i stedet for sirkulær gips. Da kan du gå på foten uten å bruke krykker.

 3. Etter

  Etter omtrent 6 uker tar man nytt røntgenbilde. Hvis dette ser greit ut, kan gipsen fjernes og du kan starte opptrening med fysioterapeut. Belastningen kan økes gradvis, og til slutt kan du kaste krykkene.

  Informasjon fra fysioterapeut
  Restriksjon første 6 uker

  Ikke stå på foten eller bær vekt på den på annen måte. Du kan hvile foten på underlaget når du sitter.

  Daglige aktiviteter

  Når du står kan du støtte kneet på en krakk. Krakken hjelper deg til å stå lenger, for eksempel på badet eller kjøkkenet. Ryggsekk, mageveske eller trillebord kan være til hjelp for å få med seg varer.

  Få ned hevelse

  Det er vanlig med hevelse etter et brudd. Hevelsen er en kilde til ubehag og smerte. For å få ned hevelsen, gjelder følgende prinsipper:

  • Beveg tærne. Når du vekselsvis bøyer og strekker alle tærne, aktiverer du vene-muskelpumpen. På denne måten pumper du hevelsen ut av foten. Når hevelsen går ned blir det lettere å bevege, og da skaper du en god sirkel. Vene-muskelpumpen er kroppens viktigste måte å transportere væske ut fra bena. 
  • Hold foten høyt. For mest effektiv drenasje legger du deg med foten høyere enn hjertet, og med åpne vinkler i kne og hofte. For eksempel kan du ligge på sofaen med foten hvilende oppå sofaens ryggstøtte. 
  • Begrens gangdistansen. Når du kjenner at sprenget i foten blir stort, tar du pause. Ha to stoler tilgjengelig, så du sitter på den ene og legger foten på den andre.
  • Hvis du har gått langt, eller på annen måte hatt foten lenge nede, får du bort sprenget raskest på denne måten: Legg deg på ryggen og sykle med benet i luften. På den måten får du både tyngdens hjelp og aktivert vene-muskelpumpe.
  Bruk resten av kroppen

  For å vedlikeholde mest mulig normal funksjon i resten av kroppen, kan du gjøre følgende:

  • Bøy og strekk kneet. 
  • Beveg hoften i alle retninger. 
  • Strekk hoften helt. Stå med kneet støttet på en krakk og tøy hofteleddet. 
  • Stram lårmuskulaturen og setemuskulaturen med full kraft.
  • Tøy fingrene og håndleddene for å få avspenning, hvis du blir sliten i hendene av å gå med krykker.
  • Rull skuldrene og tøy nakken hvis det er der du kjenner krykkebelastningen.
  • Du kan fritt trene overkroppen og det uskadde benet så mye du vil.
  Gange

  Du trenger å låne krykker, gåstativ eller underarmsrollator.

  Trapper

  Du kan hinke i trappen med støtte til krykker eller gelender.

  Oppover: Plassér krykkene på det trinnet du står på, og hink opp ett trinn med frisk fot. Gjenta for neste trinn. Nedover: Plassér krykkene ett trinn ned, sammen med skadd fot. Hink deretter ned med frisk fot. Gjenta for neste trinn.

  Hvis det er for tungt å hinke, kan du sette deg i trappen og ake baken trinn for trinn. Du kan plassere en stødig stol i toppen av trappen, og støtte deg til den når du skal reise deg opp igjen fra gulvsittende stilling. 

  Det er også en mulighet å organisere hverdagssituasjonen slik at du slipper trappen.

  Etter gipsfjerning om 6 uker

  Bruddtilhelingen tar oftest 6-8 uker, og gipsen fjernes da. Øk belastningen gradvis.

  Slutt først med krykkene innendørs. Behold begge krykkene ved utendørs gange i 1-2 ukers tid etter gipsfjerningen. Slutt først med den ene krykken, men behold den andre krykken til du kan gå uten halte. Når du går med bare en krykke, holder du den i motsatt hånd av skadd side.

  Det er normalt at ankelen føles stiv etter gipsbehandlingen. Beveg ankelen og tærne mange ganger daglig for å gjenvinne normal bevegelse.

  Her er eksempler på øvelser som du kan gjøre med for eksempel 5-15 repetisjoner, 5 ganger daglig:

  1. Bøy ankelen opp og ned.
  2. Beveg ankelen i sirkler begge veier. 
  3. Bøy og strekk tærne.
  4. Bruk tærne til å plukke opp håndkle fra gulvet.
  5. Stå med bena i hoftebreddes avstand. Forflytt kroppsvekten fra side til side. Vektoverføringen gir gradvis økende vektbæring på skadd fot.
  6. Stå på tå. Støtt deg til noe for balansens skyld, fram til du er trygg uten.
  7. Stå på hæl og løft tærne opp fra gulvet. Støtt deg til noe for balansens skyld, fram til du er trygg uten.
  8. Stå på skadd fot alene. Støtt deg til noe for balansens skyld, fram til du er trygg uten. Bruk 10 min daglig på denne øvelsen.
  9. Stå på skadd fot alene, samtidig som du gjør noe annet med resten av kroppen: Kle på sokk og benklær på den friske foten. Puss tennene. Sving frisk fot fram og tilbake. Skriv alfabetet i luften med frisk fot. Dette trener balansen og leddsansen i skadd ankel. Denne øvelsen erstatter øvelse 8 når du er klar for det. Bruk 10 min daglig på øvelsen.
  10. Stå med forfoten i en trapp og senk hælen ned utenfor trappetrinnet. Dette tøyer ankelbevegelsen. Hvis det er vanskelig å tøye opp bevegeligheten kan du kontakte en fysioterapeut på institutt. 

  Det er ikke uvanlig å ha noe smerter og hevelse i foten ved anstrengelse i flere måneder etter skaden, for eksempel i trapper, bakker og ulendt terreng.

Gå til Brudd i ankel, behandling med gips

Les mer om Brudd i ankel, operasjon

Brudd i ankel, operasjon

Ankelbrudd er et vanlig brudd og oppstår gjerne ved overtråkk. Bruddet kan ha forskjellige grader av alvorlighet og dette bestemmer behandlingen. Ved kirurgisk behandling blir bruddet først stabilisert med midlertidig gips eller ramme. Deretter gjennomføres operasjonen og du må vanligvis gå på krykker i 6-12 uker etterpå.

Noen ankelbrudd vil kreve operasjon. Da setter vi inn skruer og eventuelt en plate av kirurgisk stål slik at bruddet holdes på plass i en god stilling. Målet med operasjonen er å stabilisere ankelleddet og å få bruddet til å gro i best mulig stilling.

 1. Før

  Hvis du kommer til sykehus innen 6 timer etter skaden kan ankelbruddet vanligvis opereres akutt. Dette krever imidlertid at det er ledig kapasitet på operasjonsstuen. I praksis lar dette seg ikke alltid gjøre. Da må bruddet stabiliseres midlertidig i påvente av operasjon, enten med gips eller utvendig ramme.

  Det er viktig at ankelen holdes hevet over hjertehøyde i ventetiden. Du må derfor stort sett holde sengen frem til operasjonen kan gjennomføres. Vanligvis blir ankelen svært hoven etter at 6 timer er gått og da kan vi ikke operere. Bevegelse av tær og høyt hevet ankel kan hjelpe på å redusere hevelsen.Kvelden før operasjonen skal du faste fra midnatt. Det betyr at du ikke skal spise, røyke, bruke snus, tygge tyggegummi eller pastiller etter kl. 24.00. Du kan drikke klare væsker som vann, brus og klar juice inntil 2 timer før operasjon.

 2. Under

  Ankelbruddet vil bli operert ut i fra hvordan bruddet ser ut. Kirurgen som opererer deg vil informere om planlagt prosedyre. Vanligvis settes det inn skruer og eventuelt plate som skal holde bruddet i god stilling inntil det har grodd. Selve operasjonen tar omtrent en time, men det kan variere. Rett etter operasjonen legges det noen ganger på en midlertidig gips. Denne kan vanligvis tas av påfølgende dag.

  Det er svært viktig at du kommer raskt i gang med bevegelse av tærne og ankel. Dette bør du starte med så snart som mulig etter operasjonen. Fysioterapeut vil instruere og hjelpe deg i gang, men egeninnsats og motivasjon er viktig. Du vil få smertestillende medikamenter slik at dette skal la seg gjøre. 

  Bruddet er som regel grodd etter 6-12 uker. Opptreningstiden vil variere etter skadens kompleksitet.

 3. Etter

  Sårstell

  Det vil bli lagt ny bandasje på såret før du reiser hjem. Deretter skifter du selv på såret ved behov. For eksempel om bandasjen skulle bli skitten, våt, løsner eller om det siver sårvæske i den. En tørr bandasje kan ligge på såret i 5 dager. Vask alltid hendene før og etter bandasjeskift.

  Kontroll

  Du vil bli innkalt til kontroll hvor det blir tatt røntgenbilde 6 uker etter operasjonen. Hvis alt ser greit ut kan du starte med gradvis belastning av den opererte foten. Ny kontroll etter 12 uker dersom det er behov for det.

  Dersom du har fått påvist en skade av ankel-ligamentet (syndesmosen), er det nødvendig å gå med krykker i 12 uker.

  Hva kan du gjøre selv?
  • Bruddet trenger omtrent 6 uker på å gro, derfor skal du ikke tråkke på foten i denne perioden. Gå med krykker, hvil foten på gulvet når du står i ro. Enkelte brudd krever at du må gå med krykker i 12 uker, du vil få informasjon om dette gjelder deg.  
  • Bestill time hos fastlegen din for fjerning av sting. Disse skal fjernes etter 2-3 uker.
  • Før såret er tørt må såret dekkes til med for eksempel plastpose ved dusjing. Når såret er tørt kan du dusje med plaster på (ofte etter ca 3 dager). Husk da å alltid skifte til tørr bandasje etter dusjing. 
  • Noen har behov for reseptbelagte smertestillende på resept. Dette avtales med lege ved utreise. Resepten er elektronisk og du kan hente den ut på alle apotek. Ta med legitimasjon. 
  • Ta kontakt med sykehuset ved tegn til infeksjon.
  Informasjon fra fysioterapeut
  Restriksjon første 6 uker

  Disse rådene og øvelsene er for deg som er vurdert som øvelsesstabil, men ikke belastningsstabil. Ikke stå på foten eller bær vekt på den på annen måte. Du kan hvile foten på underlaget når du sitter.

  Daglige aktiviteter

  Kle på deg sokk og sko som vanlig. Velg sko der du kan åpne lissene eller borrelåsen helt for å få plass til den hovne foten. Når du står kan du støtte kneet på en krakk. Krakken hjelper deg å stå lenger, for eksempel på badet eller kjøkkenet. Ryggsekk, mageveske eller trillebord kan være til hjelp for å få med seg varer.

  Få ned hevelse

  Det er vanlig med hevelse etter et brudd, og ytterligere hevelse etter operasjon. Hevelsen er en kilde til ubehag og smerte. For å få ned hevelsen, gjelder følgende prinsipper:

  • Beveg tærne og ankelen. Når du vekselsvis bøyer og strekker alle tærne, aktiverer du vene-muskelpumpen. På denne måten pumper du hevelsen ut av foten. Når hevelsen går ned blir det lettere å bevege, og da skaper du en god sirkel. Derfor er det svært viktig å komme i gang med bevegelse allerede første dag etter operasjonen. Vene-muskelpumpen er kroppens viktigste måte å transportere væske ut fra bena. 
  • Hold foten høyt. For mest effektiv drenasje legger du deg med foten høyere enn hjertet, og med åpne vinkler i kne og hofte. For eksempel kan du ligge på sofaen med foten hvilende oppå sofaens ryggstøtte. 
  • Begrens gangdistansen. Når du kjenner at sprenget i foten blir stort, tar du pause. Ha to stoler tilgjengelig, så du sitter på den ene og legger foten på den andre. 
  • Hvis du har gått langt, eller på annen måte har hatt foten lenge nede, får du bort sprenget raskest på denne måten: Legg deg på ryggen og sykle med benet i luften. På den måten får du både tyngdens hjelp og aktivert vene-muskelpumpe.
  • Kompresjonsbånd eller støttestrømpe kan være aktuelt hvis du må ha foten lenge nede.
  Beveg ankelen

  Etter brudd og operasjon blir ankelen hoven, stiv og vond å bevege på. Som regel er det vanskeligst å bøye ankelleddet oppover. For å få tilbake bevegeligheten, må du bevege ankelen jevnlig gjennom hele dagen. Denne framgangsmåten kan være til hjelp:

  • Bøy opp ankelleddet så langt du klarer med muskelkraft
  • Trekk litt videre med hjelp av et bånd festet rundt tåballene
  • Slipp båndet, mens du med muskelkraft forsøker å holde ankelen i den nye stillingen
  • Senk ankelen ned igjen og slapp av, for en liten pause før neste repetisjon

  Gjør øvelsen både med bøyd og strakt kne.

  • Bøy opp ankelleddet så langt du klarer med muskelkraft
  • Trekk litt videre med hjelp av et bånd festet rundt tåballene
  • Slipp båndet, mens du med muskelkraft forsøker å holde ankelen i den nye stillingen
  • Senk ankelen ned igjen, slapp av og ta en liten pause før neste repetisjon

  Når ankelbevegelsen går lettere, kan du ha progresjon i øvelsene. Beveg ankelen i alle retninger: Opp, ned, sideveis, i sirkler begge veier, eller skriv hele alfabetet med foten.

  Bruk resten av kroppen

  For å vedlikeholde mest mulig normal funksjon i resten av kroppen, kan du gjøre følgende:

  • Bøy og strekk kneet. 
  • Beveg hoften i alle retninger.
  • Strekk hoften helt. Stå med kneet støttet på en krakk og tøy hofteleddet. 
  • Stram lårmuskulaturen og setemuskulaturen med full kraft.
  • Tøy fingrene og håndleddene for å få avspenning hvis du blir sliten i hendene av å gå med krykker.
  • Rull skuldrene og tøy nakken hvis det er der du kjenner krykkebelastningen.
  • Du kan fritt trene overkroppen og det uskadde benet så mye du vil.
  Gange med touchbelastning

  Du bør ikke legge kroppsvekt på operert fot. Likevel har ankelen godt av bevegelsen som en normal gangsyklus gir. Du bør derfor øve såkalt «touchbelastning», det vil si å la foten berøre gulvet uten å legge vekt på den. Touchbelastning tilsvarer 0-2 kg om du plasserer foten på vekt.

  Når du går et skritt, tar du all vekten på armene mens den opererte foten bare berører gulvet. Ta like lange steg med hvert ben, slik at operert fot får så normal bevegelse som mulig.

  Gange uten touchbelastning

  Hvis du har nedsatt balanse, er svimmel eller ikke har sterke nok armer til å løfte hele kroppsvekten din, skal du ikke touchbelaste. Da skal du holde operert fot oppe fra gulvet og hinke. Det er førsteprioritert at du ikke belaster den opererte foten.

  Gåstativ eller underarmsrullator er stødige og egnede ganghjelpemiddel. Det er kommunens ansvar å låne ut korttidshjelpemiddel når du er utenfor institusjon.

  Trapper

  Du kan hinke i trappen med støtte til krykker eller gelender.

  Oppover: Plassér krykkene på det trinnet du står på, og hink opp ett trinn med frisk fot. Gjenta for neste trinn.

  Nedover: Plassér krykkene ett trinn ned, sammen med skadd fot. Hink deretter ned med frisk fot. Gjenta for neste trinn.

  Hvis det er for tungt å hinke, kan du sette deg i trappen og ake baken trinn for trinn.Du kan plassere en stødig stol i toppen av trappen for å kunne støtte deg til denne når du skal reise deg opp igjen fra gulvsittende stilling.

  Det er også en mulighet å omorganisere hverdagssituasjonen slik at du slipper trappen.

  Etter 6 uker

  Bruddtilhelingen tar oftest 6-8 uker. Hvis også syndesmosen (membranen mellom de to rørknoklene i leggen) er skadet, tar tilhelingen oftest rundt 12 uker. Når du etter tilheling tillates full belastning, så øk belastningen gradvis.

  Slipp først krykken på den skadde siden. Når du går bare med én krykke, holder du den altså i hånden på motsatt side av den skadde foten. Behold denne krykken fram til du klarer å gå uten å halte. Slutt først med krykkene innendørs. Bruk krykkene ved utendørs gange i 1-2 uker etter du har sluttet med dem innendørs.

  Fortsett å bevege ankelen og tærne flere ganger daglig dersom du ikke har fått oppnådd normal bevegelse. I tillegg tåler ankelen mer belastende øvelser nå. Her er eksempler på øvelser du kan gjøre:

  1. Stå med bena i hoftebreddes avstand. Forflytt kroppsvekten fra side til side.
  2. Stå på tå. Støtt deg til noe for balansens skyld fram til du er trygg uten støtte.
  3. Stå på hælene og løft tærne opp fra gulvet. Støtt deg til noe for balansens skyld fram til du er trygg uten støtte.
  4. Stå på den skadde foten alene. Støtt deg til noe for balansens skyld fram til du er trygg uten. Bruk 10 minutter daglig på denne øvelsen.
  5. Stå på den skadde foten alene, samtidig som du gjør noe annet med resten av kroppen: Kle på sokk og benklær på den friske foten. Puss tennene. Sving frisk fot fram og tilbake. Skriv alfabetet i luften med den friske foten. Dette trener balansen og leddsansen i den skadde ankelen. Denne øvelsen kan erstatte øvelse nr. 4 når du er klar for det. Bruk 10 minutter daglig på denne øvelsen.
  6. Stå med forfoten i en trapp og senk hælen ned utenfor trappetrinnet. Dette tøyer ankelbevegelsen.

  Dersom det er vanskelig å gjenvinne god ankelfunksjon på egenhånd, kan du kontakte fysioterapeut. Det er ikke uvanlig å ha noe smerter og hevelse i foten ved anstrengelse flere måneder etter skaden, for eksempel når du går i trapper, bakker og ulendt terreng.

Vær oppmerksom

Ved mistanke om infeksjon skal du raskt kontakte sykehuset. Tegn på infeksjon er:

 • Rødhet, hevelse og varme i huden
 • Væske fra såret
 • Økende smerter
 • Feber
 • Generell sykdomsfølelse

Gå til Brudd i ankel, operasjon

Les mer om Brudd i ankel, behandling med midlertidig ramme

Brudd i ankel, behandling med midlertidig ramme

Ved ustabile ankelbrudd kan det være nødvendig å sette på en utvendig ramme. Dette gjøres som en snarlig operasjon.

Ankelbrudd er et vanlig brudd og oppstår gjerne ved overtråkk. Noen ganger er ankelleddet så ustabilt at det ikke er nok å sette på gips. Det kan da bli nødvendig med en midlertidig ramme i påvente av endelig operasjon.

 1. Før

  Denne typen behandling bør gjøres så snart som mulig. Du må være fastende i 6 timer før operasjonen ettersom operasjonen utføres i narkose.

 2. Under

  Under operasjonen monteres det på en utvendig ramme som festes i leggbeinet, hælbeinet og forfoten. På denne måten holdes ankelen i en god stilling mens hevelsen kan gå ned. Selve operasjonen tar omtrent en time, men det kan variere.

 3. Etter

  Det er viktig at ankelen holdes hevet over hjertehøyde mens man venter på endelig operasjon. Du må derfor stort sett holde sengen frem til endelig operasjon kan gjennomføres. Det er også viktig å bevege tærne.

  Når hevelsen er gått ned kan ankelen vurderes som klart til endelig operasjon.

  Informasjon fra fysioterapeut
  Restriksjon første 6 uker

  Ikke stå på foten eller bær vekt på den på annen måte. Du kan hvile foten på underlaget når du sitter.

  Daglige aktiviteter

  Når du står kan du støtte kneet på en krakk. Krakken hjelper deg til å stå lenger, for eksempel på badet eller kjøkkenet. Ryggsekk, mageveske eller trillebord kan være til hjelp for å få med seg varer.

  Få ned hevelse

  Det er vanlig med hevelse etter et brudd, og ytterligere hevelse etter operasjon. Hevelsen er en kilde til ubehag og smerte. For å få ned hevelsen, kan du gjøre følgende:

  • Beveg tærne. Når du vekselsvis bøyer og strekker alle tærne, aktiverer du vene-muskelpumpen. På denne måten pumper du hevelsen ut av foten. Når hevelsen går ned blir det lettere å bevege, og da skaper du en god sirkel. Derfor er det svært viktig å komme i gang med bevegelse allerede første dag etter operasjonen. Vene-muskelpumpen er kroppens viktigste måte å transportere væske ut fra bena. 
  • Hold foten høyt. For mest effektiv drenasje legger du deg med foten høyere enn hjertet, og med åpne vinkler i kne og hofte. For eksempel kan du ligge på sofaen med foten hvilende oppå sofaens ryggstøtte. 
  • Begrens gangdistansen. Når du kjenner at sprenget i foten blir stort, tar du pause. Ha to stoler tilgjengelig, så du sitter på den ene og legger foten på den andre. 
  • Hvis du har gått langt, eller på annen måte hatt foten lenge nede, får du bort sprenget raskest på denne måten: Legg deg på ryggen og sykle med benet i luften. På den måten får du både tyngdens hjelp og aktivert vene-muskelpumpe.
  Bruk resten av kroppen

  For å vedlikeholde mest mulig normal funksjon i resten av kroppen, kan du gjøre følgende:

  • Bøy og strekk kneet. 
  • Beveg hoften i alle retninger. 
  • Strekk hoften helt. Stå med kneet støttet på en krakk og tøy hofteleddet. 
  • Stram lårmuskulaturen og setemuskulaturen med full kraft.
  • Tøy fingrene og håndleddene for å få avspenning, hvis du blir sliten i hendene av å gå med krykker.
  • Rull skuldrene og tøy nakken hvis det er der du kjenner krykkebelastningen.
  • Du kan fritt trene overkroppen og det uskadde benet så mye du vil.
  Gange

  Du trenger å låne krykker, gåstativ eller underarmsrullator.

  Trapp

  Du kan hinke i trappen med støtte til krykker eller gelender.

  Oppover: Plassér krykkene på det trinnet du står på, og hink opp ett trinn med frisk fot. Gjenta for neste trinn.

  Nedover: Plassér krykkene ett trinn ned, sammen med skadd fot. Hink deretter ned med frisk fot. Gjenta for neste trinn.

  Hvis det er for tungt å hinke, kan du sette deg i trappen og ake baken trinn for trinn. Du kan plassere en stødig stol i toppen av trappen, og støtte deg til den når du skal reise deg opp igjen fra gulvsittende stilling. 

  Det er også en mulighet å organisere hverdagssituasjonen slik at du slipper trappen.

  Etter fjerning av rammen om 6 uker

  Bruddtilhelingen tar oftest 6-8 uker, og rammen fjernes da. Øk belastningen gradvis.

  Slutt først med krykkene innendørs. Behold begge krykkene ved utendørs gange i 1-2 ukers tid etter rammefjerningen. Slutt først med den ene krykken, men behold den andre krykken til du kan gå uten halte. Når du går med bare en krykke, holder du den i motsatt hånd av skadd side.

  Det er normalt at ankelen føles stiv etter rammebehandlingen. Beveg ankelen og tærne mange ganger daglig for å gjenvinne normal bevegelse.

  Her er eksempler på øvelser som du kan gjøre med for eksempel 5-15 repetisjoner, 5 ganger daglig:

  1. Bøy ankelen opp og ned.
  2. Beveg ankelen i sirkler begge veier. 
  3. Bøy og strekk tærne.
  4. Bruk tærne til å plukke opp håndkle fra gulvet.
  5. Stå med bena i hoftebreddes avstand. Forflytt kroppsvekten fra side til side. Vektoverføringen gir gradvis økende vektbæring på skadd fot.
  6. Stå på tå. Støtt deg til noe for balansens skyld, fram til du er trygg uten.
  7. Stå på hæl og løft tærne opp fra gulvet. Støtt deg til noe for balansens skyld, fram til du er trygg uten.
  8. Stå på skadd fot alene. Støtt deg til noe for balansens skyld, fram til du er trygg uten. Bruk 10 min daglig på denne øvelsen.
  9. Stå på skadd fot alene, samtidig som du gjør noe annet med resten av kroppen: Kle på sokk og benklær på den friske foten. Puss tennene. Sving frisk fot fram og tilbake. Skriv alfabetet i luften med frisk fot. Dette trener balansen og leddsansen i skadd ankel. Denne øvelsen erstatter øvelse 8 når du er klar for det. Bruk 10 min daglig på øvelsen.
  10. Stå med forfoten i en trapp og senk hælen ned utenfor trappetrinnet. Dette tøyer ankelbevegelsen. Hvis det er vanskelig å tøye opp bevegeligheten kan du kontakte en fysioterapeut på institutt. 

  Det er ikke uvanlig å ha noe smerter og hevelse i foten ved anstrengelse i flere måneder etter skaden, for eksempel i trapper, bakker og ulendt terreng.

Gå til Brudd i ankel, behandling med midlertidig rammeRelevante kliniske studiar

1 klinisk studie er open for rekruttering. Saman med legen din kan du vurdere om ein klinisk studie er aktuelt for deg.

Nagle eller plate ved ankelbrudd Sykehuset Østfold

Les meir om kliniske studiar

3. Oppfølging

Generelt tar det omtrent 6 uker for et ankelbrudd å gro enten det blir operert eller ikke, i løpet av denne perioden må man gå med krykker. Noen brudd kan være mer tidkrevende og det kan bli nødvendig å gå på krykker i inntil 12 uker.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Ved mistanke om infeksjon skal du raskt kontakte sykehuset. Tegn på infeksjon er: 

 • Rødhet, hevelse og varme i huden
 • Væske fra såret
 • Økende smerter
 • Feber
 • Generell sykdomsfølelse

Kontakt

Ortopedisk avdeling, Haukeland
Telefon
Ekspedisjon 55975670 | Poliklinikken 55972837 | Sengepostane: Vest - Traumatologi 55973757 | Aust - Rygg og sarcom 55973760 | Syd - Protese og hoftebrot 55973750 | Ortopedisk infeksjonspost 55975520 | Ganglaboratoriet 55977070
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er ope for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.