Brot i handledd

Behandlingsprogram, Ortopedisk avdeling Haukeland

Brot i handleddet er ein av dei vanlegaste brottypane og er brot like ved eller i handleddet.

Les meir om Brudd i håndleddet
Informasjon frå helsenorge.no

Brudd i håndleddet

Håndleddsbrudd er en av de vanligste bruddtypene, og er brudd like ved eller i håndleddet. Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvilken behandling du får.

​​​​​​​​​​​De fleste bruddene kan og bør behandles med gips. Det er likevel en del brudd som er så kompliserte at operasjon anses som den beste behandlingen. Det gjelder cirka 30 prosent av alle håndleddsbrudd.

Gips som behandling av håndleddsbrudd

Dersom legen velger gipsbehandling vil du få lokalbedøvelse. Bruddet vil deretter bli satt på plass, og til slutt vil man legge på en gips.

Det er viktig at du beveger fingrene hele tiden etter at du har fått gips, enten dette er endelig behandling eller du bare har gipsen midlertidig frem til operasjon.

De første dagene etter bruddet bør du også holde armen høyt, slik at hånden ikke blir for hoven.

I noen få tilfeller klarer man ikke å holde bruddet i akseptabel stilling. I slike tilfeller får du satt inn noen tynne pinner gjennom huden sammen med gips. Normal tid til gips og eventuelle pinner fjernes er 3-4 uker.

Barn

Brudd i håndledd hos barn kan som oftest behandles med lukket reposisjon, det vil si at bruddet settes på plass uten at man må operere, og gips. Dersom bruddet må manipuleres, får barnet oftest narkose.

Les meir om Brudd i håndleddet (helsenorge.no)

Innleiing

Dei fleste handleddsbrot kan og bør bli behandla med gips. Det er likevel ein del brot som er så feilstilte eller kompliserte at operasjon blir vurdert som den beste behandlinga.

Tilvising og vurdering

Brot i handleddet er ein akutt skade og diagnosen blir vanlegvis stilt ved røngtenundersøking på legevakt. Lege tilviser til eventuell vidare behandling på sjukehus.

1. Utgreiing

Dersom det er tvil om diagnosen på røntgenbildet, kan ein ta CT for nærmare utgreiing.

2. Behandling

Det er tre moglege behandlingsmetodar ved brot i handleddet.

Les meir om Brudd i håndledd, behandling med gips

Brudd i håndledd, behandling med gips

Handleddsbrot er eit av dei vanlegaste brota, og er brot like ved eller i handleddet. Brotet må som oftast setjast på plass i riktig stilling før gipsing. Gipsbehandlinga varar vanlegvis i 4-6 veker.

Dei fleste handleddsbrot kan og bør behandlast med gips.

 1. Før

  Handleddsbrot er ein akutt skade og blir vanlegvis behandla med gips same dag. Gipsbehandlinga skjer som oftast på legevakt, men nokre gonger også i akuttmottak på sjukehus.

 2. Under

  Handleddsbrot må ofte setjast på plass før gipsen kan leggjast på. I slike tilfelle gir ein lokalbedøving før brotet setjast på plass.

  Gipsen blir lagt slik at brotet skal gro i best mogleg stilling.

  Gipsen må ikkje dekkjast av klær, dyne eller liknande første døgnet etter den er lagt på, dette fordi gipsen treng luft for å tørke heilt.

 3. Etter

  Etter 10-12 dagar blir brotet kontrollert med eit røntgenbilde.

  Medan gipsen er på er det viktig å:

  • Halde handa høgt. Dette gjeld særleg dei første 1-2 vekene, og dersom fingrane har tendens til å hovne opp.
  • Stadig bevege fingrane, det vil seie knyte og strekkje handa fullstendig.
  • Trene bøy og strekk i olbogeleddet og løfte heile armen høgt over hovudet slik at ikkje skuldaren ikkje stivnar.
  • Dekkje gipsen med ein tett plastpose som teipast til huda når du dusjar. Kalkgips blir øydelagt i vatn. Kunstgipsen toler vatn, men huda under gipsen kan ta skade av fuktigheita. Du får kjøpt eigna dusjposer på apoteket.

  Armen skal ikkje leggjast i fatle. Etter kvart kan armen brukast til lettare gjeremål.

  Informasjon frå fysioterapeut
  Restriksjon første 4 veker
  • Unngå brå belastning på handa, som til dømes fall, slag og støyt.
  • Unngå å vri underarmen inne i gipsen.
  • Dersom du bruker ganghjelpemiddel, kan du støyte deg med handa så lenge det skjer roleg og kontrollert, og ikkje provoserar smerte. Smertegrense er oftast ein god indikator for kor mykje du kan gjere. Du kan fritt støtte eller bere med olbogen.
  Daglege aktivitetar

  Bruk handa så normalt som mogleg til vanlege, lette aktivitetar. Bruk handa til å kle på deg eller smøre ei brødskive så langt det går.

  Beveg olbogen og skuldaren

  Beveg skuldaren og olbogen normalt for at ledda som ikkje er skada skal stivne til. Strekk armen opp mot taket, over på motsett skulder og bak på ryggen. Strekk armane ut og bakover medan du trekker pusten godt inn.

  Beveg fingrane

  Når du vekselvis knyter handa og sprikar med fingrane, aktiverer du venemuskelpumpa. På denne måten pumpar du hevelsen ut av handa. Når hevelsen går ned blir det lettare å bevege, og då skapar du ein god sirkel. Derfor er det svært viktig å kome raskt i gang med å bevege fingrane so mykje som gipsen tillet.

  • Strekk alle fingrane samstundes.
  • Sprik med fingrane.
  • Få med tommelen når du sprikar med fingrane
  • Knyt handa. Prøv å få fingartuppane heilt inn i handflata.
  • Hjelp den skada handa med den friske for å fingartuppane heilt inn i handflata.
  • For å klare å knyte handa, må du bøye dei store knokane (metacarpophalangialledda). Hald tommelen på den friske handa inni den skada handa, og hjelp til med frisk hand for å bøye i dei store knokane.
  • Beveg tommelen mot ein og ein fingertupp etter tur.
  Hald handa høgt

  Det er vanleg at handa er hoven den første tida etter brotet. Hald handa over hjartehøgde for mest mogleg effektiv drenasje av hevelsen. Når du sit kan du kvile armen oppå sofaryggen, på nabostolens ryggstøtte, på ei pute i vinduskarmen eller på eit høgt bord.

  Så lenge det er vondt å pendle normalt med armen når du går, kan du kvile handa i jakkelomma. Strekk og knyt handa vekselvis inne i lomma, sidan fingerbevegelse er det mest effektive tiltaket for å få ned hevelsen.

  Etter gipsfjerning om 4 (-6 veker) - beveg handleddet

  Gipsen blir vanlegvis fjerna etter 4 veker. Så snart gipsen er tatt av, skal du begynne å bevege handleddet i alle retningar. Det er normalt at det er stivt og ømt i blautvevet etter at gipsen er fjerna. Evna til å bevege handa fritt skal gradvis kome tilbake når du gjer øvingar og tar i bruk handa til daglege aktivitetar. Det er normalt at det er ømt i ytterstillingane den første tida.

  Her er eit større øvingsrepertoar. Handa toler meir enn det som blir vist i øvingsprogrammet her. Du kan tøye handa med kraft. For eksempel kan du støtte handflata på eit bord og leggje vekt på ho for å tøye handleddet bakover. Vel dei øvingane som du kjenner er mest nyttige for deg:

  Les meir om Brudd i håndledd, øvelser etter behandling
  Brudd i håndledd, øvelser etter behandling

  Dette øvingsprogrammet er utarbeidd for deg som er operert med innvendig plate etter handleddsbrot (volar plate på distal radiusfraktur), men kan også brukast ved andre handskadar. Øvingane passar frå første dag etter operasjonen. For personane på illustrasjonsbilda i øvingsprogrammet har det gått 2-3 veker etter operasjon med innvendig plate.

  Andre handskadar der øvingsprogrammet kan vere aktuelt:

  • Handleddsbrot behandla med gips eller utvendig ramme, når gipsen eller ramma er fjerna. Brotet har då grodd, og handa toler meir enn det som blir vist i øvingsprogrammet her. Du kan tøye handa med kraft. For eksempel kan du støtte handflata på eit bord og legge vekt på ho, for å tøye handleddet bakover.
  • Underarmsbrot (antebrachifraktur) operert med innvendig plate og skruar på begge underarmsbeina. Dette øvingsprogrammet passar frå første dag etter operasjonen.
  • Underarmsbrot (antebrachifraktur) behandla med gips, når gipsen er fjerna. Brotet har då grodd, og handa toler meir enn det som visast i øvingsprogrammet her. Du kan tøye handa med kraft. For eksempel kan du støtte handflata på eit bord og leggje vekt på ho, for å tøye handleddet bakover.

  Øvingsprogrammet er rettleiande. Du vel sjølv dei øvingane som du kjenner er mest nyttige for deg. Det viktigaste er at du tar i bruk handa i daglege aktivitetar.

  1. Før
  2. Under
   Beveg olbogen og skuldra

   Beveg olbogen og skuldra normalt for at desse uskadde ledda ikkje skal stivne til. Strekk armane opp mot taket:

   Beveg fingrane

   Når du vekselsvis knyter handa og sprikar fingrane, aktiverer du vene-muskelpumpen. På denne måten pumpar du hevelsen ut av handa. Når hevelsen går ned, blir det lettare å bevege og då skaper du ein god sirkel.

   Strekk alle fingrane samtidig:

   Hjelp med frisk hand for å sprike med fingrane på den opererte handa: 

   Få med tommelen når du spriker med fingrane, eller så langt ramma tillét om du er operert med utvendig ramme: 

   Plassér ein flasketut mellom to fingrar og skyv handa fram mot tuten. Slik får fingrane hjelp til å sprike. Bytt flaska si plassering, så alle fingrane får hjelp til å sprike etter tur:

   Knyt handa. Prøv å få fingertuppane heilt inn i handflata, eller så langt ramma tillét om du er operert med utvendig ramme:

   Hjelp den skadde handa med den friske for å få fingrane heilt inn i handflata:  

   For å klare å knyte handa, må du bøye dei store knokane (metacarpophalangialleddene). Hald tommelen på den friske handa inni den skadde, og hjelp med den friske handa for bøye i dei store knokane:

   Grip rundt ein flasketut, og prøv å bøye fingrane heilt rundt den:

   Bevég tommelen ein og ein fingertupp etter tur:

   Beveg det opererte handleddet

   Bruk frisk hand som modell, og beveg gjerne begge hendene samtidig.

   Stryk handa på låret ditt:

   Stryk handa bak på leggen din:

   Stryk handa på forsida av leggen din:

   Grip rundt kneet:

   Stryk handa på motsett overarm. Stryk over både det eine og det andre kinnet. Stryk alle stader på din eigen kropp der det er naturleg å bevege armen:

   Snu handflata opp - rotér underarmen:

   Hjelp med frisk hand for å snu den opererte:

   Beveg handleddet framover og bakover. Bevegelsen er lettare å få til om du held rundt ei halvlitersflaske, som du rullar på bordet:

   Fold hendene og bruk frisk hand til å hjelpe operert handledd den vegen det er stivast:

   Kvil underarmen på bordet eller låret, og plassér handa utanfor bordkanten. Løft og senk halvlitersflaska med handleddet. Gjer same øving både med handflata ned og med handflata opp (begge posisjonane av underarmsrotasjon):

   Rotér underarmen, slik at du vekselvis får handflata opp og ned. Hald rundt tuten på ei halvlitersflaske. Flaskas lette vekt hjelper deg litt i bevegelsen, og i tillegg er det lettare for deg å se bevegelsesutslaget:   

  3. Etter

  Gå til Brudd i håndledd, øvelser etter behandling

  Avdeling
  Fysioterapiavdelinga
  Stad
  Sentralblokka
  Oppmøte

  Ved operasjon - Ortopedisk avdeling i 7. etasje i Sentralblokka.Ved kontroll - Ortopedisk poliklinikk i 2. etasje i Sentralblokka.

  For medisinske spørsmål - ring 55 97 71 87 (mandag-fredag, kl. 09.00-15.00)

  Restriksjon etter gipsfjerning

  Handleddsbrot som er gipsa (distal radiusfraktur, konservativt behandla) gror vanlegvis i løpet av 4 veker. Etter gipsen er fjerna, er det viktig at du normaliserer aktivitetar og bevegelsesmønsteret ditt så raskt som mogleg.

  Dei første 4 vekene etter gipsen er tatt av, er det viktig å unngå fall, slag og støyt mot handleddet. Ver forsiktig på glatt føre og med risikoaktivitetar som ballidrett, kontaktidrett, trampoline, ski og anna der det er lett for å fall og ta seg for med henda.

  Det er lettare å slå opp igjen brotet den første tida. Risikoen er gradvis avtakande over dei første månadene. Tungt, fysisk arbeid må du trappe opp gradvis. Smertegrensa er som oftast ein god indikator for kor mykje du kan gjere.

Ver merksam

Dersom du opplever auka hevelse i fingrane og auka smerte, kan dette vere teikn på for stram gips. Om det ikkje hjelper å bevege fingrane og å heve armen, bør du straks ta kontakt med lege. Dersom du er i tvil, ring lege for råd.

Ikkje køyr bil med redusert køyreevne.

Gå til Brudd i håndledd, behandling med gips

Avdeling
Ortopedisk avdeling, Haukeland
Stad
Sentralblokka
Oppmøte

Skadepoliklinikken (Bergen legevakt) i Solheimsgaten 9 ved Danmarksplass.Ortopedisk poliklinikk i 2. etasje i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus.

Les meir om Brudd i håndledd, operasjon med innvendig plate

Brudd i håndledd, operasjon med innvendig plate

Handleddsbrot er eit av dei vanlegaste brota, og er brot like ved eller i handleddet. Ved behandling med innvendig plate blir det først lagt på ein midlertidig gips, og deretter utfører ein operasjonen. Du blir følgd opp med kontrollar etter 2 og 6 veker. Det tar cirka 6 veker for brotet å gro.

Dei fleste handleddsbrota kan og bør behandlast med gips. Det er likevel ein del brot som er så feilstilte eller kompliserte at operasjon blir sett på som den beste behandlinga.

 1. Før

  Ved val av operasjon vil ein alltid først leggje på ein gips.

  Operasjonen vil som regel bli utført i løpet av 1-2 veker. I ventetida kan du ofte vere heime, og så møter du på sjukehuset til avtalt tid.

  Det er viktig at du beveger fingrane heile tida etter at du har fått gips. Dei første dagane etter brotet bør du også halde armen høgt, slik at handa ikkje blir for hoven.

  Førebuing til operasjon

  Kvelden før operasjonen skal du faste frå midnatt. Det betyr at du ikkje skal ete, røykje, bruke snus, tyggje tyggjegummi eller pastillar etter klokka 24.00. Du kan og bør drikke klare væsker som vatn eller saft (men ikkje noko anna) fram til 2 timar før oppmøtetidspunktet på operasjonsdagen.

 2. Under

  Operasjon

  Brotet blir operert ved at ein set inn ei plate som blir festa til beinet med skruar. Desse vil halde brotet i korrekt stilling inntil det har grodd. Sjølve operasjonen tar om lag ein time, men det kan variere.

  Like etter operasjonen blir det lagt på ein midlertidig gips. Denne tar ein vanlegvis av neste dag.

  Det er svært viktig at du kjem raskt i gang med bevegelse av fingrane. Dette bør du starte med så snart som mogleg etter operasjonen.

  Fysioterapeut vil instruere deg og hjelpe deg i gang, men eigen innsats og motivasjon er viktig. Dersom du kjem raskt i gang med bevegelse i fingrane og handa, er faren for komplikasjonar som hevelse og tilstiving mykje mindre. Du vil få smertestillande medikament slik at dette skal la seg gjere.

 3. Etter

  Brotet er som regel grodd etter 6 veker. Opptreningstida vil variere med kompleksiteten i brotet.

  Sårstell

  Du skal skifte på såret dersom bandasjen har blitt skitten eller våt, eller han har blitt laus eller om det siver sårvæske. Ein tørr bandasje kan liggje på såret i 5 dagar. Vask alltid hendene før og etter bandasjeskift.

  Kontroll

  Du vil bli kalla inn til kontroll 6 veker etter operasjonen. Ved kontrollen blir det tatt røntgen og konsultasjon med lege.

  Aktivitet / belastning

  Brotet treng omtrent 6 veker på å gro, derfor skal du ikkje løfte noko tungt dei første 6 vekene. Du kan løfte lette ting som ein kopp og bruke bestikk. Deretter kan du vanlegvis starte med gradvis belasting med mindre det er avtalt noko anna.

  Fjerning av sting

  Oftast er det brukt tråd inni huda. Denne vil gå i oppløysing av seg sjølv og det er ikkje nødvendig med stingfjerning. Nokon gonger er det ei trådknute utanpå huda. Om denne ikkje fell av avseg sjølv, kan han klippast av etter 2 veker.

  Dersom det sydd med utvendig tråd, bestiller du time hos fastlegen din for fjerning av sting. Då kan stinga fjernast etter 2-3 veker.

  Hygiene

  Før såret er tørt må det dekkjast til med for eksempel ei plastpose ved dusjing. Når såret er tørt kan du dusje med plaster på, oftast etter cirka 3 dagar. Husk då at du alltid skiftar til tørr bandasje etter du har dusja. Når det er gått 7-10 dagar er det vanlegvis ikkje behov for plaster.

  Smerter

  Nokre har behov for ekstra smertestillande på resept. Dette må avtalast med lege ved utreise. Resepten er elektronisk og du kan hente han ut på alle apotek. Ta med legitimasjon.

  Sjukemelding

  Kor lenge det er nødvendig å vere sjukemeld, er avhengig av kva yrke du har. I manuelle yrke med tunge løft, må ein rekne med sjukemelding i 6 veker. I andre yrke utan tunge løft, til dømes kontorarbeid, kan det vere tilstrekkeleg med nokre dagar.

  Informasjon frå fysioterapeut
  Restriksjon første 6 veker

  Ikkje støtt deg på handa eller løft noko tungt dei første 6 vekene. Du kan støtte eller bere med olbogen:

  Dersom du brukar ganghjelpemiddel, må du bytte til ein type der du støttar på olbogen, for eksempel underarmsrullator eller underarmskrykkje.

  Daglege aktivitetar

  Bruk handa så normalt som mogleg til vanlege, lette aktivitetar. Bruk handa til å kle på deg, knyte skolisser, skjere brød, skrive på tastatur eller strikke.

  Beveg olbogen og skuldra

  Beveg olbogen og skuldra normalt for at ledda som ikkje er skada ikkje skal stivne til. Strekk armane opp mot taket:

   

  Beveg fingrane

  Når du vekselvis knyter handa og sprikar med fingrane, aktiverer du venemuskelpumpa. På denne måten pumpar du hevelsen ut av handa. Når hevelsen går ned, blir det lettare å bevege og då skapar du ein god sirkel. Derfor er det svært viktig å kome i gang med å bevege fingrane allereie første dagen etter operasjonen.

  Hald handa høgt

  Det er vanleg at handa er hoven den første tida etter brotet og operasjonen. Hald handa over hjartehøgde for mest effektiv drenasje av hevelsen. Når du sit kan du kvile armen oppå sofaryggen, nabostolen si ryggstøtte, på ei pute i vinduskarmen eller på eit høgt bord.

  Så lenge det er vondt å pendle normalt med armen når du går, kan du kvile handa i jakkelomma. Strekk og knyt handa vekselvis inne i lomma, sidan å bevege fingrane er det mest effektive tiltaket for å få ned hevelsen.

  Beveg det opererte handleddet

  Du skal begynne å bevege handleddet i alle retningar så snart gipsen er tatt av, vanlegvis første dag etter operasjonen. Du skal ikkje tvinge fram bevegelse med makt. Bevegelsar med ein frisk hand kjennast lette, og heller ikkje i ein operert hand treng du å spenne musklane hardt.

  Rørsla skal gradvis kome tilbake når du gjer øvingar og tar i bruk handa til daglegdagse aktivitetar. Det er normalt at det er ømt i ytterstillingane den første tida.

  Her er eit større øvingsrepertoar. Vel dei øvingane du kjenner er mest nyttige for deg:
  Les meir om Håndleddsbrudd, øvelser etter behandling, nynorsk
  Håndleddsbrudd, øvelser etter behandling, nynorsk

  Dette øvingsprogrammet er utarbeidd for deg som er operert med innvendig plate etter handleddsbrot (volar plate på distal radiusfraktur), men kan også brukast ved andre handskadar. Øvingane passar frå første dag etter operasjonen. For personane på illustrasjonsbilda i øvingsprogrammet har det gått 2-3 veker etter operasjon med innvendig plate.

  Andre handskadar der øvingsprogrammet kan vere aktuelt:

  • Handleddsbrot behandla med gips eller utvendig ramme, når gipsen eller ramma er fjerna. Brotet har då grodd, og handa toler meir enn det som blir vist i øvingsprogrammet her. Du kan tøye handa med kraft. For eksempel kan du støtte handflata på eit bord og legge vekt på ho, for å tøye handleddet bakover.
  • Underarmsbrot (antebrachifraktur) operert med innvendig plate og skruar på begge underarmsbeina. Dette øvingsprogrammet passar frå første dag etter operasjonen.
  • Underarmsbrot (antebrachifraktur) behandla med gips, når gipsen er fjerna. Brotet har då grodd, og handa toler meir enn det som visast i øvingsprogrammet her. Du kan tøye handa med kraft. For eksempel kan du støtte handflata på eit bord og leggje vekt på ho, for å tøye handleddet bakover.

  Øvingsprogrammet er rettleiande. Du vel sjølv dei øvingane som du kjenner er mest nyttige for deg. Det viktigaste er at du tar i bruk handa i daglege aktivitetar.

  1. Før
  2. Under
   Beveg olbogen og skuldra

   Beveg olbogen og skuldra normalt for at desse uskadde ledda ikkje skal stivne til. Strekk armane opp mot taket:

   Beveg fingrane

   Når du vekselsvis knyter handa og sprikar fingrane, aktiverer du vene-muskelpumpen. På denne måten pumpar du hevelsen ut av handa. Når hevelsen går ned, blir det lettare å bevege og då skaper du ein god sirkel.

   Strekk alle fingrane samtidig:

   Hjelp med frisk hand for å sprike med fingrane på den opererte handa: 

   Få med tommelen når du spriker med fingrane, eller så langt ramma tillét om du er operert med utvendig ramme: 

   Plassér ein flasketut mellom to fingrar og skyv handa fram mot tuten. Slik får fingrane hjelp til å sprike. Bytt flaska si plassering, så alle fingrane får hjelp til å sprike etter tur:

   Knyt handa. Prøv å få fingertuppane heilt inn i handflata, eller så langt ramma tillét om du er operert med utvendig ramme:

   Hjelp den skadde handa med den friske for å få fingrane heilt inn i handflata:  

   For å klare å knyte handa, må du bøye dei store knokane (metacarpophalangialleddene). Hald tommelen på den friske handa inni den skadde, og hjelp med den friske handa for bøye i dei store knokane:

   Grip rundt ein flasketut, og prøv å bøye fingrane heilt rundt den:

   Bevég tommelen ein og ein fingertupp etter tur:

   Beveg det opererte handleddet

   Bruk frisk hand som modell, og beveg gjerne begge hendene samtidig.

   Stryk handa på låret ditt:

   Stryk handa bak på leggen din:

   Stryk handa på forsida av leggen din:

   Grip rundt kneet:

   Stryk handa på motsett overarm. Stryk over både det eine og det andre kinnet. Stryk alle stader på din eigen kropp der det er naturleg å bevege armen:

   Snu handflata opp - rotér underarmen:

   Hjelp med frisk hand for å snu den opererte:

   Beveg handleddet framover og bakover. Bevegelsen er lettare å få til om du held rundt ei halvlitersflaske, som du rullar på bordet:

   Fold hendene og bruk frisk hand til å hjelpe operert handledd den vegen det er stivast:

   Kvil underarmen på bordet eller låret, og plassér handa utanfor bordkanten. Løft og senk halvlitersflaska med handleddet. Gjer same øving både med handflata ned og med handflata opp (begge posisjonane av underarmsrotasjon):

   Rotér underarmen, slik at du vekselvis får handflata opp og ned. Hald rundt tuten på ei halvlitersflaske. Flaskas lette vekt hjelper deg litt i bevegelsen, og i tillegg er det lettare for deg å se bevegelsesutslaget:   

  3. Etter

  Gå til Håndleddsbrudd, øvelser etter behandling, nynorsk Fellesinnhold spesialisthelsetjenesten

  Poliklinisk kontroll hos fysioterapeut

  Du blir kalla inn til ein 2-vekerskontroll hos fysioterapeut. Handleddsfunksjonen blir kontrollert, og du deltar i gruppe der du gjennomgår øvingar.

  Om du ikkje kjem i gang med å bevege handa, kan du bli oppfordra til å kontakte ein fysioterapeut i nærleiken av der du bur. Fysioterapeuten kan hjelpe deg med å bevege både fingerledd og handledd.

  Restriksjon etter 6 veker

  Handleddsbrot operert med innvendig plate (distal radiusfraktur operert med volar plate og skruer) gror vanlegvis i løpet av 6 veker. Tungt fysisk arbeid må du trappe opp gradvis. Smertegrensa er oftast ein god indikator for kor mykje du kan gjere.

Ver merksam

Det er viktig at du tar kontakt med sjukehuset ved teikn på infeksjon:

 • Raudfarge
 • Aukande smerte og / eller hevelse
 • Puss, gul eller grøn væske frå såret
 • Feber
 • Sjukdomskjensle

Gå til Brudd i håndledd, operasjon med innvendig plate

Avdeling
Ortopedisk avdeling, Haukeland
Stad
Sentralblokka
Oppmøte

Ved operasjon - Ortopedisk avdeling i 7. etasje i Sentralblokka. Ved kontroll - Ortopedisk poliklinikk i 2. etasje i Sentralblokka.

For medisinske spørsmål - ring 55 97 71 87 (mandag-fredag, kl. 09.00-15.00)

Les meir om Brudd i håndledd, operasjon med utvendig ramme

Brudd i håndledd, operasjon med utvendig ramme

Handleddsbrot er eit av dei vanlegaste brota, og er brot like ved eller i handleddet. Ved behandling med utvendig ramme blir det først lagt på ein midlertidig gips, og deretter utfører ein operasjonen. Du blir følgd opp med kontrollar etter 2 og 6 veker. Det tar omtrent 6 veker for brotet å gro.

Dei fleste handleddsbrot kan og bør behandlast med gips. Likevel er det ein del brot som er så feilstilte at operasjon kan bli vurdert som den beste behandlinga.

 1. Før

  Dersom operasjon blir valt, vil ein først alltid leggje på ein gips. Operasjonen vil deretter bli utført i løpet av 1-2 veker. Ofte kan ein vere heime i ventetida, og så møter du på sjukehuset til avtalt tid for operasjon.

  Det er viktig at du beveger fingrane heile tida etter at du har fått gips. Dei første dagane etter brotet bør du også halde armen høgt, slik at handa ikkje blir for hoven.

  Førebuingar til operasjon

  Kvelden før operasjonen skal du faste frå midnatt. Det betyr at du ikkje skal ete, røykje, bruke snus, tyggje tyggjegummi eller pastillar etter kl. 24.00. Du kan og bør drikke klare væsker som vatn og saft, men ikkje noko anna, fram til 2 timar før oppmøtetidspunkt på operasjonsdagen.

 2. Under

  Operasjon

  Brotet blir operert ved at ein monterer ei ramme utanpå armen som blir festa til knoklar i underarmen og handa. Denne ramma held brotet i ro i korrekt stilling medan det gror.

  Sjølve operasjonen tar om lag 30 minutt, men dette kan variere. Brotet er vanlegvis grodd etter 6 veker.

  Det er svært viktig at ein kjem seg raskt i gong med bevegelse av fingrane. Dette bør startast så snart som mogleg etter operasjonen.

  Fysioterapeut vil instruere deg og hjelpe deg i gang, men eigeninnsats og motivasjon er viktig. Dersom ein kjem raskt i gang med bevegelse i fingrar og hand, er faren for komplikasjonar som hevelse og tilstiving mykje mindre.

  Du vil få smertestillande medikamentar slik at dette skal la seg gjere.

 3. Etter

  Opptreningstida etter operasjonen vil variere med kompleksiteten i brotet.

  Sårstell
  • Bandasjane skiftast ein gong i veka eller dersom bandasjane er fuktige.
  • Ved siving, vask alle pinnane og såra med reint vatn.
  • Når sivinga stoppar kan ein kutte ut bandasje. Du treng ikkje å fjerne skorper.
  • Vask alltid hendene før og etter bandasjeskift.
  Hygiene

  Du kan dusje utan å dekkje til. Skyll godt med reint vatn slik at det ikkje blir liggjande såpe i såra. Tørk godt med reint handklede. Hugs å alltid skifte til tørr bandasje etter dusjing.

  Kontroll

  Du vil bli kalla inn til ein poliklinisk kontroll med røntgen etter ca. 2 veker. Her sjekkar vi at brotet framleis står i korrekt stilling, fjernar sting og inspiserer operasjonssåra. I nokre tilfelle vil det vere nødvendig å stramme ramma.

  Dersom alt ser fint ut, vil du bli kalt inn til ny kontroll etter ytterlegare 4 veker. Då blir det tatt røntgen og ramma vil bli fjerna. Vi anbefaler at du tar to Paracet (til saman 1 gram) ein time før konsultasjonen. Du treng ikkje å få bedøving i samband med fjerninga. To veker etter fjerninga blir du kalt inn til kontroll hos fysioterapeut som vil hjelpe deg med øvingar.

  Aktivitet / belasting

  Brotet treng om lag 6 veker på å gro. Derfor skal du ikkje løfte noko tungt dei første 6 vekene, men du kan bruke handa til lette ting som å løfte ein kopp og bruke bestikk. Deretter kan du vanlegvis starte med gradvis belasting med mindre noko anna er avtalt.

  Smerter

  Nokon har behov for ekstra smertestillande på resept. Dette avtalast med lege ved utreise. Resepten er elektronisk og ein kan hente han ut på alle apotek. Ta med legitimasjon.

  Sjukemelding

  Kor lenge du treng sjukemelding er avhengig av yrket ditt. I manuelle yrke som stiller krav til tunge løft, må du rekne med 6 vekers sjukemelding. I andre yrke der ein ikkje må løfte tungt, for eksempel kontorarbeid, kan det vere nok med nokre dagar.

  Informasjon frå fysioterapeut
  Restriksjon første 6 veker

  Ikkje støtt deg på handa eller løft noko tungt dei første 6 vekene. Du kan støtte eller bere med olbogen. Dersom du brukar ganghjelpemiddel, må du byte til ein type der du støttar på olbogen, for eksempel underarmsrullator eller underarmskrykkje.

  Daglege aktivitetar

  Bruk handa så normalt som mogleg til vanlege, lette aktivitetar. Bruk handa til å kle på deg eller smøre ei brødskive så langt det går.

  Beveg olbogen og skuldra

  Beveg skuldaren og olbogen normalt for at ledda som ikkje er skada skal stivne til. Strekk armen opp mot taket, over på motsett skulder og bak på ryggen. Strekk armane ut og bakover medan du trekker pusten godt inn.

  Beveg fingrane

  Når du vekselvis knyter handa og sprikar med fingrane, aktiverer du venemuskelpumpa. På denne måten pumpar du hevelsen ut av handa. Når hevelsen går ned blir det lettare å bevege, og då skapar du ein god sirkel. Derfor er det svært viktig å kome raskt i gang med å bevege fingrane so mykje som ramma tillet.

  • Strekk alle fingrane samtidig.
  • Sprik med fingrane.
  • Få med tommelen så mykje som ramma tillet.
  • Knyt handa. Prøv å få fingartuppane heilt inn i handflata så mykje som ramma tillet.
  • Hjelp den skada handa med den friske for å fingartuppane heilt inn i handflata.
  Hald handa høgt

  Det er vanleg at handa er hoven den første tida etter brotet. Hald handa over hjartehøgde for mest mogleg effektiv drenasje av hevelsen. Når du sit kan du kvile armen oppå sofaryggen, på nabostolens ryggstøtte, på ei pute i vinduskarmen eller på eit høgt bord.

  Så lenge det er vondt å pendle normalt med armen når du går, kan du kvile handa i jakkelomma. Strekk og knyt handa vekselvis inne i lomma, sidan fingerbevegelse er det mest effektive tiltaket for å få ned hevelsen.

  Etter rammefjerning om 6 veker: Beveg handleddet

  Ramma blir vanlegvis fjerna etter 6 veker. Så snart ramma er tatt av, skal du begynne å bevege handleddet i alle retningar. Det er normalt at det er stivt og ømt i blautvevet etter at ramma er fjerna. Evna til å bevege handa skal gradvis kome tilbake når du gjer øvingar og tar i bruk handa til daglege aktivitetar. Det er normalt at det er ømt i ytterstillingane den første tida.

  Her er eit større øvingsrepertoar. Handa toler meir enn det som blir vist i øvingsprogrammet her. Du kan tøye handa med kraft. For eksempel kan du støtte handflata på eit bord og leggje vekt på han for å tøye handleddet bakover. Vel dei øvingane du kjenner er mest nyttige for deg:

  Les meir om Brudd i håndledd, øvelser etter behandling
  Brudd i håndledd, øvelser etter behandling

  Dette øvingsprogrammet er utarbeidd for deg som er operert med innvendig plate etter handleddsbrot (volar plate på distal radiusfraktur), men kan også brukast ved andre handskadar. Øvingane passar frå første dag etter operasjonen. For personane på illustrasjonsbilda i øvingsprogrammet har det gått 2-3 veker etter operasjon med innvendig plate.

  Andre handskadar der øvingsprogrammet kan vere aktuelt:

  • Handleddsbrot behandla med gips eller utvendig ramme, når gipsen eller ramma er fjerna. Brotet har då grodd, og handa toler meir enn det som blir vist i øvingsprogrammet her. Du kan tøye handa med kraft. For eksempel kan du støtte handflata på eit bord og legge vekt på ho, for å tøye handleddet bakover.
  • Underarmsbrot (antebrachifraktur) operert med innvendig plate og skruar på begge underarmsbeina. Dette øvingsprogrammet passar frå første dag etter operasjonen.
  • Underarmsbrot (antebrachifraktur) behandla med gips, når gipsen er fjerna. Brotet har då grodd, og handa toler meir enn det som visast i øvingsprogrammet her. Du kan tøye handa med kraft. For eksempel kan du støtte handflata på eit bord og leggje vekt på ho, for å tøye handleddet bakover.

  Øvingsprogrammet er rettleiande. Du vel sjølv dei øvingane som du kjenner er mest nyttige for deg. Det viktigaste er at du tar i bruk handa i daglege aktivitetar.

  1. Før
  2. Under
   Beveg olbogen og skuldra

   Beveg olbogen og skuldra normalt for at desse uskadde ledda ikkje skal stivne til. Strekk armane opp mot taket:

   Beveg fingrane

   Når du vekselsvis knyter handa og sprikar fingrane, aktiverer du vene-muskelpumpen. På denne måten pumpar du hevelsen ut av handa. Når hevelsen går ned, blir det lettare å bevege og då skaper du ein god sirkel.

   Strekk alle fingrane samtidig:

   Hjelp med frisk hand for å sprike med fingrane på den opererte handa: 

   Få med tommelen når du spriker med fingrane, eller så langt ramma tillét om du er operert med utvendig ramme: 

   Plassér ein flasketut mellom to fingrar og skyv handa fram mot tuten. Slik får fingrane hjelp til å sprike. Bytt flaska si plassering, så alle fingrane får hjelp til å sprike etter tur:

   Knyt handa. Prøv å få fingertuppane heilt inn i handflata, eller så langt ramma tillét om du er operert med utvendig ramme:

   Hjelp den skadde handa med den friske for å få fingrane heilt inn i handflata:  

   For å klare å knyte handa, må du bøye dei store knokane (metacarpophalangialleddene). Hald tommelen på den friske handa inni den skadde, og hjelp med den friske handa for bøye i dei store knokane:

   Grip rundt ein flasketut, og prøv å bøye fingrane heilt rundt den:

   Bevég tommelen ein og ein fingertupp etter tur:

   Beveg det opererte handleddet

   Bruk frisk hand som modell, og beveg gjerne begge hendene samtidig.

   Stryk handa på låret ditt:

   Stryk handa bak på leggen din:

   Stryk handa på forsida av leggen din:

   Grip rundt kneet:

   Stryk handa på motsett overarm. Stryk over både det eine og det andre kinnet. Stryk alle stader på din eigen kropp der det er naturleg å bevege armen:

   Snu handflata opp - rotér underarmen:

   Hjelp med frisk hand for å snu den opererte:

   Beveg handleddet framover og bakover. Bevegelsen er lettare å få til om du held rundt ei halvlitersflaske, som du rullar på bordet:

   Fold hendene og bruk frisk hand til å hjelpe operert handledd den vegen det er stivast:

   Kvil underarmen på bordet eller låret, og plassér handa utanfor bordkanten. Løft og senk halvlitersflaska med handleddet. Gjer same øving både med handflata ned og med handflata opp (begge posisjonane av underarmsrotasjon):

   Rotér underarmen, slik at du vekselvis får handflata opp og ned. Hald rundt tuten på ei halvlitersflaske. Flaskas lette vekt hjelper deg litt i bevegelsen, og i tillegg er det lettare for deg å se bevegelsesutslaget:   

  3. Etter

  Gå til Brudd i håndledd, øvelser etter behandling

  Avdeling
  Fysioterapiavdelinga
  Stad
  Sentralblokka
  Oppmøte

  Ved operasjon - Ortopedisk avdeling i 7. etasje i Sentralblokka.Ved kontroll - Ortopedisk poliklinikk i 2. etasje i Sentralblokka.

  For medisinske spørsmål - ring 55 97 71 87 (mandag-fredag, kl. 09.00-15.00)

  Restriksjon etter rammefjerning

  Handleddsbrot som er operert med utvendig ramme (distal radiusfraktur, operert med ekstern fiksasjon) gror vanlegvis i løpet av 6 veker. Etter ramma er fjerna, er det viktig at du normaliserer aktivitetar og bevegelsesmønsteret ditt så raskt som mogleg. Tungt, fysisk arbeid må du trappe opp gradvis. Smertegrensa er oftast ein god indikator for kor mykje du kan gjere.

Ver merksam

Det er viktig at du tar kontakt med sjukehuset ved teikn på infeksjon:

 • Raudfarge
 • Aukande smerte og / eller hevelse
 • Puss, gul eller grøn væske frå såret
 • Feber
 • Sjukdomskjensle

Gå til Brudd i håndledd, operasjon med utvendig ramme

Avdeling
Ortopedisk avdeling, Haukeland
Stad
Sentralblokka
Oppmøte

Ved operasjon - Ortopedisk avdeling i 7. etasje i Sentralblokka.Ved kontroll - Ortopedisk poliklinikk i 2. etasje i Sentralblokka.

For medisinske spørsmål - ring 55 97 71 87 (mandag-fredag, kl. 09.00-15.00)

3. Oppfølging

Etter behandlinga av brotet vil det vere ulik oppfølging alt etter kva behandling du har vore gjennom.

Sjå dei ulike behandlingsalternativa (behandling med gips, innvendig plate eller utvendig ramme) for kva oppfølging som gjeld deg og din tilstand.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Faresignal

Ved mistanke om infeksjon skal du raskt ta kontakt med sjukehuset. Teikn på infeksjon er:

 • Raud farge, hevelse og varme i huda
 • Væske frå såret
 • Aukande smerter
 • Feber
 • Generell sjukdomskjensle

Kontakt

Ortopedisk avdeling, Haukeland
Telefon
Ekspedisjon 55975670 | Poliklinikken 55972837 | Sengepostane: Vest - Traumatologi 55973757 | Aust - Rygg og sarcom 55973760 | Syd - Protese og hoftebrot 55973750 | Ortopedisk infeksjonspost 55975520 | Ganglaboratoriet 55977070
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er ope for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.