Arteriell blodgass

Arteriell blodgass er ei blodprøve som fortel mykje om funksjonen i lungene dine og som viser balansen mellom oksygen og kulldioksid i blodet ditt.

Innleiing

Vanlegvis blir det tatt blodprøver frå ei vene, så denne blodprøva er litt spesiell då vi må ta blod fra ei arterie (pulsåre). Oftast tek vi blodprøva frå pulsåra som ligg i handleddet.

Tilvising og vurdering

Før

Blodprøve av arteriell blodgass treng inga førebuing.

Under

For at legen skal treffe pulsåra di med nåla, kjenner legen med to fingrar på undersida av handleddet ditt for å finne pulsslaga. Nåla stikkas i pulsåra og sprøyta fyllast med blod. Når ønska mengde blod er fylt opp, fjernar vi nåla og du får eit kompressjonsplaster på stikkstaden.

Etter

Etter behandlinga blir det sett på eit kompressjonsplaster over stikkstaden. Dette er for at det skal slutte å blø.

I enkelte tilfelle er det behov for at lege/sjukepleiar komprimerer over ei tid (dei trykker ein bandasje inn mot innstikkstaden). Dette gjeld spesielt personar som går på blodfortynnande medisinar.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?