Akutt sarkoidose (Løfgrens syndrom)

Revmatologisk avdeling

Löfgrens syndrom er ein form for Sarkoidose, ein systemsjukdom av ukjent årsak.

Innleiing

Sarkoidose kan ramme mange organ, men Löfgrens syndrom er ein eigen type sarkoidose som kjem akutt og som karakteriserast av tre sjukdomsteikn: Leddbetennelse, hovne lymfekjertlar rundt lungeporten og utslett (knuterosen, erythema nodosum). Löfgrens syndrom er oppkalla etter den svenske lungelegen Sven Löfgren som skreiv om sjukdommen først.

Førekomst og årsaksforhold

Löfgrens syndrom er ein relativt sjeldan leddsjukdom, omlag 130 personer får sjukdommen kvart år i Norge. Löfgrens syndrom rammer oftast unge vaksne, kvinner like ofte som menn. Mikroskopisk undersøking av organa som rammast viser ein spesiell form for betennelse (granulomatøs inflammasjon). Årsaka til sjukdommen er ukjent, men mest sannsynleg ligg ein infeksjon til grunn.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Symptom og sjukdomsteikn

Leddplagene kjem akutt med smerter, hevelse og stivheit i ledd. Vanlegvis vært få ledd ramma, oftast er det begge ankelledda. Fordi betennelsen sit i huda over ledda, kan området vere raudt og hovent langt utover sjølve leddet. Somme kan få feber, sjukdomskjensle og tørrhoste. Tørrhoste kan bety at betennelsen også sit i lungeporten eller lungevevet. Knuterosen er blåraude, ømme knutar djupt i huda, oftast på leggane.

Korleis stillast diagnosen?

Diagnosen bygger på det kliniske sjukdomsbildet: leddbetennelse og eventuelt knuterosen. Røntgenundersøking, eventuelt også CT-undersøking, av lungene og lungeporten vil kunne vise hovne lymfekjertlar og betennelse i lungevevet.
Blodprøvar kan vise teikn til betennelse med høg senkingsreaksjon og høgt C-reaktivt protein (CRP).

2. Under

Behandling

Symptomane kan lindrast ved bruk av betennelsesdempande medisin, (NSAIDs) som kan takast ved behov ein periode. Ved uttalte allmennsymptom, feber eller dersom lungene er ramma, kan kortison vere aktuelt. Kortisoninjeksjon i ledd kan også nyttast.

3. Etter

Prognose

Akutt sarkoidose, Löfgren syndrom, er ein form for sarkoidose som går over av seg sjølv hos nesten alle. Andre formar for sarkoidose kan vare lenger og ha fleire komplikasjonar.  Hos dei fleste varer akutt sarkoidose frå få veker opptil få månader. Medisin kan lindre plagene. De fleste blir bra utan tilbakefall, men nokon vil oppleve eit tilbakefall før sjukdommen forsvinn heilt. Dersom ein påviser sarkoidose i lungevevet må ein til kontroll hos lungelege.  

Oppfølging

Oppfølging vil skje hos fastlege (evt revmatolog) inntil alle sjukdomsteikn er forsvunne. Ved affeksjon av lungene, er det aktuelt med oppfølging hos lungelege. Alle med sarkoidose bør få ein vurdering hos augelege då sjukdommen ein sjeldan gang kan ramme augene.

Vil du vite meir om sjukdommen:

 For meir informasjon om de enkelte medikament, sjå www.legeforeningen.no/nrf under fanen Pasientinformasjon.

Kontakt

Revmatologisk avdeling
Telefon
Ekspedisjon: 55975400
Sengepost: 55975402
Dagpost: 55975401
Poliklinikk: 55975397
For øyeblikkeleg hjelp: 55975427
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.