HELSENORGE

Rettleiarar for helsepersonell

Her finn du oversikt og lenker til nyttige rettleiarar og E-læringskurs.


Norsk kvalitetssikringsdokument for Hyposensibilisering – Allergenspesifikk
immunterapi – Allergivaksinasjon​.

​Det vil koma ny revidert versjon i løpet av 2022.​

Nasjonal veileder for praktisk anafylaksihandtering
Anafylaksi inneber mange utfordringar. Det er sjeldan, opptrer akutt og uanmeldt, er vanlegvis dramatisk og kan vera livstruande. I hovudsak er rettleiaren mynta på helsepersonell innan alle omsorgsnivå som kan komma til å møta pasientar med anafylaktiske reaksjonar. E-læringskurs i Praktisk Anafylaksibehandling​

Medikamentgruppa NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs) er ei av dei vanlegaste årsaker til rapporterte legemiddelutløyste overfølsemdreaksjonar.

Førekomsten av matallergiar har  vore aukande. Riktig diagnostikk og behandling tidleg i sjukdomsforløpet er viktig for å setja inn riktige tiltak og unngå unødvendige kostrestriksjonar og potensiell feilernæring. Nasjonale anbefalingar frå Helsedirektoratet​

Fann du det du leita etter?