Forskingsstrategi

Under forutsetning av en rimelig ressurstilgang vil Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ha følgende forskningsstrategi:

​​Organisering

  • ​opprette et nasjonalt/nordisk forskningsnettverk med felles internettsider, og lage en forskningsplan 
  • drøfte med myndighetene muligheten av å lage et program i Norsk Forskningsråd for sjøfartsmedisin 
Utredningsarbeid som kan være basis for senere forskning. Vi vil drøfte med Sjøfartsdirektoratet om det kan være interesse for at Senteret overtar (helt eller delvis) registreringen av arbeidsrelaterte sykdommer og skader.

Påbegynte forskningsprosjekter:


Arne Ulven et al.:
Hvile og søvn i lostjenesten. Effekt på våkenhet, reaksjonstid og operasjonell sikkerhet.

Arbeidsmiljø i lostjenesten med spesiell vekt på skiftordning/turnus, ansvar og operasjonell sikkerhet.

Losvirksomhetens innvirkning på familien.

Vilhelm Koefoed et al.:
​Kontrastsyn og evaluering av synsfunksjon. Betydning for maritim virksomhet.

Alf Magne Horneland et al.:
Loss of licence in the offshore industry.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.