Helseplager etter yrkesdykking

Er tidligere yrkesdykkere oftere syke enn andre? Bruker de flere medisiner eller går oftere til fastlege? I dette forskningsprosjektet bruker vi registerkoblinger for å undersøker vi hvordan det gikk med helsen til ca 6000 yrkesdykkere som dykket i innaskjærs eller utaskjærs i perioden 1980 og 2011.

Design: Prospektiv kohorte
Deltakere: ca. 6000 tidligere yrkesdykkere
Datagrunnlag: Egenrapporterte data koblet mot data fra reseptregisteret, pasientregisteret, KUHR-databasen og FD-trygd
Nøkkelvariabler: Medikamentgrupper, diagnosegrupper, antall legekonsultasjoner og antall sykemeldingsdager.

Forskningsgruppen ledes av Stein Håkon Lygre stein.hakon.lastad.lygre@helse-bergen.no 

Fann du det du leita etter?