Forskning, utvikling og rådgivning

Norsk senter for maritim- og dykkemedisin driver forskning innen både maritim medisin og dykkemedisin. Senteret samarbeider med Universitetet i Bergen.

Vi driver forskning innen:

 • Fargesyn og synstesting av sjøfolk
 • Studier ved hyperbart laboratorium for cellekulturer
 • Seleksjonsmedisin
 • Epidemiologiske studier av yrkesdykkere
 • Fysiologiske endringer ved dykking - prospektive studier av yrkesdykkere
 • Humane studier av hyperoksiske effekter ved dykking
 • Biokjemiske mekanismer ved dykking - eksperimentelle studier ved bruk av cellemodeller
Sentret har et hyperbart cellelaboratorium for eksperimentelle studier. 

Senteret arbeider med å få etablert en Norsk Maritim Helseregister. Hensikten er å samle helsedata om sjømenn for å gi et faglig godt grunnlag for seleksjon, HMS-tiltak, forskning og utvikling.

Tidsskriftet International Maritime Health

Maritime Health

Senteret er med på å utgi det eneste engelskspråklige fagfellevurderte og indekserte tidsskrift i maritim medisin. Tidsskriftet International Maritime Health utgis i Gdynia, Polen.

Yrkesmedisinsk Avdeling er med i stiftelsen IMH Foundation som utgir tidsskriftet.

Rådgivning og utredning

 • Helse- og arbeidsforhold hos norske innenskjærs yrkesdykkere
 • Helserisiko ved kjemiske forurensninger i dykkeres pustegass
 • Helserisiko ved bruk av pesticider i transportcontainere og på bulkskip

Vitenskapelig arbeider fra senteret

Doktorgrader

Artikler

 • Horneland, AM. Et al. 2019. Establishment of the International Maritime Health Foundation: the next step in scientific publishing in maritime health. International Maritime Health, 69, 3;153-156.
 • Hesthammer, R., Eide, T., Thorsen, E., Svardal, A.M. and Djurhuus, R. 2019. Decrease of tetrahydrobiopterin and NO-generation in endothelial cells exposed to simulated diving. Undersea Hyperb. Med., 46: 159-169.
 • Hesthammer, R., Eide, T., Thorsen, E., Svardal, A.M. and Djurhuus, R. 2019. Hyperoxia and lack of ascorbic acid deplete tetrahydrobiopterin without affecting NO generation in endothelial cells. Undersea Hyperb. Med., 46: 509-519.
 • Åsmul K., Irgens, Å., Grønning, M., Møllerløkken, A. 2017. Diving and long-term cardiovascular health. Occup. Med. (Lond). 67:371-376.
 • Irgens, Å., Troland, K., Grønning, M. 2017. Female professional divers. Similarities and differences between male and female professional divers. Int. Marit. Health., 68: 60-67.
 • Irgens, Å., Troland, K., Djurhuus, R. and Grønning, M. 2016. Diving exposure and health effects in divers working in different areas of professional diving. Int. Marit. Health, 67: 235-242.
 • Irgens, Å., Djurhuus, R. and Grønning, M. 2015. Mortality among retired offshore divers in Norway. Int. Marit. Health, 66: 93-96.
 • Irgens, Å., Troland, K., Thorsen, E., Grønning, M. 2013. Mortality among professional divers in Norway. Occup. Med. (Lond), 63: 537-543.
 • Irgens, Å., Grønning, M. 2013. Cancer risk among professional inshore divers in Norway. Int. Marit. Health. 64: 202-206.
 • Sundal, E., Irgens, Å., Troland, K., Thorsen, E., Grønning, M. 2013. Prevalence and causes of loss of consciousness in former North Sea occupational divers. Int. Marit. Health, 64:142-147.

Publikasjoner

 • Recommendations for Ship Medical Facilities.
 • Bråtveit, M., Djurhuus, R., Kirkeleit, J. and Hollund, B.E. 2018. Review of human health risks and prevention practises during handling of fumigated containers in ports. Report for the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), Dept. Occup. Med., Haukeland University Hospital, Bergen, Norway, 53 pp. ISSN: 1831-9343; ISBN: 978-92-9496-814-2; doi: 10.2802/16959.
 • Djurhuus, R. og Bråtveit, M. 2018. Skadedyrbekjempelse med pesticider – en risikofaktor for havnearbeidere og skipsmannskap. Navigare, 2-2018: 22-24.
 • Bråtveit, M., Djurhuus, R., Kirkeleit, B.E. og Hollund, B.E. 2017. Fraktkontainere og pesticider, - helsefare ved tømming?. Yrkeshygienikeren, 3-2017: 3-6.
 

Fann du det du leita etter?