Forskning

NSMDM driver forskning innen både maritim medisin og dykkemedisin. Senteret samarbeider med Universitetet i Bergen.

Vi driver forskning innen:

  • Farvesyn og synstesting av sjøfolk
  • Studier ved hyperbart laboratorium for cellekulturer
  • Seleksjonsmedisin

Senteret arbeider med å få etablert en Norsk Maritim Helseregister. Hensikten er å samle helsedata om sjømenn for å gi et faglig godt grunnlag for seleksjon, HMS-tiltak, forskning og utvikling.

Maritime Health
Senteret er med på å utgi det eneste engelskspåklige fagfellevurderte og indekserte tidsskrift i maritim medisin. Tidskriftet International Maritime Health utgies i Gdynia, Polen. Yrkesmedisinsk Avdelinge er med i stiftelsen IMH Foundation som utgir tidsskriftet.

Vitenskapelig arbeider gjennomført ved senteret:

PhD / Dr. gradsavhandlinger

A proper lookout - «En skikket utkikk»
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.