Norsk senter for maritim medisin

NSMM samlar og formidlar kunnskap om sjøfartsmedisin til sjøfolk og fiskarar, reiarlag, fartøy, styresmakter, arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonar og andre brukarar. 

Vi tar initiativ til og utfører forsking sjølv, og er eit internasjonalt kontaktpunkt. Vi gjer undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk og er eit kontaktpunkt for internasjonalt samarbeid på feltet.

Radio Medico er ein del av senteret si operative verksemd. 
Les meir om Norsk senter for maritim medisin

Norsk senter for maritim medisin

Kontakt Radio Medico

Satellitt kortnr 32 
Telefon +47 51 68 36 01 
Telefaks +47 51 68 36 20 

Ansatte

Leiar - Norsk senter for maritim medisin

Alf Magne Horneland
55 97 38 62 

Kurskoordinator

Anne Gurd Lindrup 
481 18 040

Forskingsstrategi

Under forutsetning av en rimelig ressurstilgang vil Senteret ha følgende forskningsstrategi:

Organisering 
Opprette et nasjonalt/nordisk forskningsnettverk med felles internettsider, og lage en forskningsplan.

 
Drøfte med myndighetene muligheten av å lage et program i Norsk Forskningsråd for sjøfartsmedisin.
Utredningsarbeid som kan være basis for senere forskning. Vi vil drøfte med Sjøfartsdirektoratet om det kan være interesse for at Senteret overtar (helt eller delvis) registreringen av arbeidsrelaterte sykdommer og skader. 

 
Påbegynte forskningsprosjekter:
Arne Ulven et al.: Hvile og søvn i lostjenesten. 
Effekt på våkenhet, reaksjonstid og operasjonell sikkerhet. 

 
Arbeidsmiljø i lostjenesten med spesiell vekt på skiftordning/turnus, ansvar og operasjonell sikkerhet.
Losvirksomhetens innvirkning på familien. 
Vilhelm Koefoed et al.:Kontrastsyn og evaluering av synsfunksjon. 
Betydning for maritim virksomhet. Alf Magne Horneland et al.:

Loss of licence in the offshore industry

Kontakt

Telefonnummer
05300
Telefontider
08.00-15.00 måndag
08.00-15.00 tysdag
08.00-15.00 onsdag
08.00-15.00 torsdag
08.00-15.00 fredag
E-postadresse
sjofartsmed@helse-bergen.no

Arrangement

03.10 måndag

Oppdateringskurs for resertifisering av petroleumsleger nr 08N i Bergen

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

05.10 onsdag

Oppdateringskurs for resertifisering av petroleumsleger nr 09N i Stavanger

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

07.10 fredag

Oppdateringskurs for resertifisering av petroleumsleger nr 10N i Oslo

Kurset er fulltegnet. For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

08.11 tysdag

Grunnkurs for petroleumsleger 22N 8-9 november i Bergen

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

29.11 tysdag

Oppdateringskurs for resertifisering av petroleumsleger nr 012 N i Bergen

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

06.12 tysdag

Oppdateringskurs for resertifisering av petroleumsleger nr 013 N i Bergen

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Sjå fleire kommande arrangement ()

Radio Medicohttps://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/norsk-senter-for-maritim-medisin/radio-medicoRadio Medico