Nasjonal behandlings­tjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere

Norsk senter for dykkemedisin (NSDM)
Hovedformålet med behandlingstjenesten er å utredning av yrkesdykkere ved mistanke om yrkessykdom og skade og å utrede yrkesdykkere når det er spørsmål om de fyller de helsemessige kravene for sertifisering.

Les meir om Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere

Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere

Hovedformålet med behandlingstjenesten

Utredning av yrkesdykkere ved mistanke om yrkessykdom og skade
Utrede yrkesdykkere når det er spørsmål om de fyller de helsemessige kravene for sertifisering

 
Dessuten følger vi opp:
Dykkere som er behandlet for trykkfallsyke

 
Behandlingstjenesten skal fremme kunnskap om: 
Dykking, dykkernes helse og arbeidsforhold 
Helseeffekter av dykking - som hyperoki, økt omgivelsestrykk og gasstetthet. 

 
Dette gjør vi ved å:
Fremme forsking og fagutvikling innen fagfeltet hyperbar- og dykkemedisin   
Undervise innen dette fagområdet i grunn-, videre- og etterutdanning 
Gi råd på nasjonalt nivå innenfor hyperbar- og dykkemedisin 

 
Behandlingstjenesten er samlokalisert med Seksjon for hyperbarmedisin (som har Nasjonal behandlingsteneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling) på Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Navnet vårt

Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere.
Etter sentral omorganiseringer er oppgaver knyttet til yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere etablert som  separat nasjonal behandlingstjeneste. 
Tidligere navn var Kompetansesenter for hyperbar og dykkemedisin.

Informasjon til henviste yrkesdykkere og henvisere

Informasjon til henviste yrkesdykkere (pdf)Informasjon til henviste yrkesdykkere (pdf)
 
 
 

Ansatte

Ansatte som arbeider innen dette feltet ved avdelingen:
Marit Grønning, Prof/spes nevrologi (leder)
Ågot Irgens, Statistiker/cand scient
Einar Thorsen, Prof/overlege hyperbarmedisin
Kari Troland, Psykolog/spes nevropsykologi
Endre Sundal, Overlege/spes nevrologi
Rune Djurhuus, forsker dr. philos (biokjemi)
Ronja Hesthammer, PhD-stipendiat
Christine T.T. Komano, Bioingeniør 

 

Samarbeidspartnere

Haukeland universitetssjukehus - de viktigste samarbeidsavdelinger er:     
 • ØNH-avdelingen    
 • Nevrologisk avdeling med Nevrofysiologisk seksjon    
 • Radiologisk avdeling     
 • MBF     
 • Lungeavdelingen 
Universitetet i Bergen - de viktigste samarbeidsinstituttene er:   
 • Klinisk institutt 1 og 2
 • Institutt for biomedisin 
Høgskolen i Bergen - bla Dykkerutdanningen 
Norsk Yrkesdykkerskole, Fagerstrand 
NUI 
Dykkerkontakten, Oslo 
Arbeidstilsynet 
Petroleumtilsynet 

Linker

Arbeidstilsynet  

Petroleumstilsynet

 • Forskrift om helsekrav
 • Veileder til Forskrift til lov om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs

Helseskjema-Egenerklæring og legeundersøkelse Helsetilsynet - Retningslinjer for undersøkelse av dykkere
Helsetilsynet - Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)
NORSOK - STANDARD Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore 
HSE - The medical examination and assessment of divers (MA1)Fitness to Dive Standards Guidelines for Medical
EDTC - Assessment of Working Divers-Fitness to Dive Standards 
OGP - Diving Recommended Practice. 411/2008

Dykkekontakten
Dykkelegevakten tlf 55364550
Dykkeprat
Dykkerleger (pdf)

Dykkerutdanning

Norsk Yrkesdykkerskole, Fagerstrand 

Høgskolen i Bergen: Yrkesdykking og Redningsdykking

  Hyperbarbehandling

  Bergen  

  NTNU
  NUI
  Dykketabeller 

  Resultater fra "Dykkerstudien 2011"  Tekniske rapporter knyttet til Dykkerstudien 2011

   

  Hovedoppgaver på medisinerstudiet med data fra Dykkerstudien 2011


  Presentasjoner fra EUBS-konferanser

  2014

   

  2012

  Presentasjon ved EUBS-konferansen i Beograd i 2012 (38 th. Annual Scientific Meeting of the European Underwater & Baromedical Society):


  Kontaktinformasjon

  Oppmøtestad
  Vi holder til i 3. etasje

  Logg inn for å endre time

  Telefon
  55 97 38 75
  Telefaks 55 97 51 37
  Akutt trykkammerbehandling Helse Vest og Helse Midt-Noreg: Ring AMK - 113
  E-post
  Konrad Birkhaugs hus
  Besøksadresse
  Sykehusparken på Haukeland(Kart)

  Buss

  ​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

  Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

  Bybane

  ​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

  Flybuss

  Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

  Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

  Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

  Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

  Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

  Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

  Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
  Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

  Parkering Haukeland

  Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
  ​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

  ​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

  Praktisk informasjon

  Trådlaust internett

  ​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  ​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

  Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

  Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

  Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

  Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

  Sikkerheit
  Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

  Fag og forskning

  • Fagutvikling

   Fagutviklingen bygger på løpende oppdatering av kunnskapsnivået innen alle sider av fagfeltet, gjeldende regelverk fastsatt av myndigheter, og retningslinjer utarbeidet av ledende organisasjoner i fagfeltet.

  • Formidling

   Behandlingstjenesten skal bidra til nasjonal kompetanseoppbygging og spredning av kompetanse. Undervisningen og formidlingen skal være basert på oppdatert kunnskap gjennom forskning og fagutvikling.

  • Forskning

   Behandlingstjenestens forskning er knyttet til dykking og hyperbar oksygenbehandling (trykkammerbehandling) ved trykkfallsyke.

  • Publikasjoner

   Publikasjoner/Publications from the Bergen Hyperbaric and Diving Research group.

  Fann du det du leita etter?
  Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.