HELSENORGE

Forskning og publikasjoner

Forskning er viktig for å tilby oppdaterte og gode helsetjenester. Forskning på helseeffekter av dykking og på behandling av skade som følge av yrkesdykking er viktig for behandling- og utredningstjenesten.Behandlingstjenesten fremmer forskning og fagutvikling innenfor hyperbar- og dykkemedisin. Det drives egen forskningsaktivitet samtidig som behandlingstjenesten skal holde seg oppdatert på internasjonal forskning innenfor relevante fagområder.

Forskningsaktiviteten er samkjørt med den dykkemedisinske forskningen ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin og ved seksjon for hyperbarmedisin. Her drives det både klinisk og mer basalmedisinsk forskning med en bred metodologisk tilnærming som favner fra mekanistiske cellebiologiske studier til epidemiologiske registerstudier.

Forskningsprosjekter

Langtids helseeffekter hos Nordsjødykkere
Prosjektleder Endre Sundal, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2002-2025
Det pågår fortsatt analyse av data fra utredning av 243 tidligere Nordsjødykkere i perioden 2000-2011. Det er data fra spørreskjema og kliniske undersøkelser innen nevrologi, nevrofysiologi,  nevropsykologi, lungefysiologi, ØNH  med balanselaboratorietester, MR og blodprøver.

Yrkesdykking og helse - en populasjonsbasert studie (FHI: PDB 2948, saksnr 20/1413)
Prosjektleder Stein Håkon Låstad Lygre, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2021-2025
Forskingsspørsmålet i denne planlagte studien er om tidlegare yrkesdykkarar er meir utsett for sjukdom seinare i livet enn andre yrkesaktive? Brukar dei fleire medisinar eller går dei oftare til fastlege? 

Hvordan påvirker dykke-relaterte stressfaktorer cellulære og biokjemiske prosesser?

Prosjektleder: Rune Kleppe, Helse Bergen HF

På Hyperbart cellelaboratorium forsker vi på hvordan trykk, ulike inerte gasser, oksygen og dekompresjon påvirker nervesystemet og det kardiovaskulære systemet. Vi er interessert i å forstå hvilke cellulære og biokjemiske mekanismer som er involvert i tilpassing og respons på de ulike stressfaktorene.

I laboratoriet kan vi eksponere isolerte celle- og vevsmodeller for betingelser som tilsvarer det celler i kroppen til dykkere blir eksponert for under dykking. Vi har to like trykkammer hvor vi kan justere gassblanding og trykk og kan på den måten skille mellom effekter fra trykk, oksygen eller inertgass. I prosjektene samarbeider vi med flere forskningsgrupper på Universitetet i Bergen og ved andre institusjoner; Universitetet i Stavanger, Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet og SINTEF.

Vi forsker på om balansen av signalstoffer som blir kalt monoaminer blir påvirket. Her ser vi spesielt på monoaminene dopamin, noradrenalin og serotonin. Dette er signalstoffer som er viktige for flere overordnede hjernefunksjoner og perifert for kardiovaskulær funksjon. Vi undersøker vi om dykkebetingelser gir endringer i syntese, lagring, sekresjon eller metabolisme av monoaminene. Vi studerer også om signalprosesser i cellene blir påvirket.


Vitenskapelige artikler

Sundal E. et al. Long-term neurological Sequelae after decompression sickness in retired professional divers. Journal of Neurological Sciences. 2022 Mar 15;434:120181. doi: 10.1016/j.jns.2022.120181.

Bueno-Carrasco MT, Cuéllar J, Flydal MI, Santiago C, Kråkenes TA, Kleppe R, López-Blanco JR, Marcilla M, Teigen K, Alvira S, Chacón P, Martinez A, Valpuesta JM. Structural mechanism for tyrosine hydroxylase inhibition by dopamine and reactivation by Ser40 phosphorylation. Nat Commun. 2022 Jan 10;13(1):74. doi: 10.1038/s41467-021-27657-y.

Kleppe R, Waheed Q, Ruoff P. DOPA Homeostasis by Dopamine: A Control-Theoretic View. Int J Mol Sci. 2021 Nov 28;22(23):12862. doi: 10.3390/ijms222312862.

Djurhuus R. Fumigation on bulk cargo ships: a chemical threat to seafarers. Int Marit Health. 2021;72(3):206-216.

Waløen K, Jung-Kc K, Vecchia ED, Pandey S, Gasparik N, Døskeland A, Patil S, Kleppe R, Hritz J, Norton WHJ, Martinez A, Haavik J. Cysteine Modification by Ebselen Reduces the Stability and Cellular Levels of 14-3-3 Proteins. Mol Pharmacol. 2021 Aug;100(2):155-169. doi: 10.1124/molpharm.120.000184.

Hesthammer R, Dahle S, Storesund JP, Eide T, Djurhuus R. Nitric oxide in inhaled gas and tetrahydrobiopterin in plasma after exposure to hyperoxia. Undersea Hyperbarb Med 2020; 47 (2):197-202.

Flatmo F, Grønning M, Irgens Å. Musculoskeletal complaints among professional divers. Int Marit Health. 2019; 70(2):107-112. 

Hesthammer R, Eide T, Thorsen E, Svardal AM, Djurhuus R. Hyperoxia and lack of ascorbic acid deplete tetrahydrobiopterin without affecting NO generation in endothelial cells. Undersea Hyperb Med. 2019 Jun-Jul-Aug - Third Quarter;46(4):509-519.

Hesthammer R, Eide T, Thorsen E, Svardal AM, Djurhuus R. Decrease of tetrahydrobiopterin and NO generation in endothelial cells exposed to simulated diving​​. Undersea Hyperb Med 2019: 46(4): 159-169. 

Horneland AM, Jeżewska M, Jaremin B, Kotłowski A, Sommerfelt-Pettersen J, Grønning M, Korzeniewski K, Grubman-Nowak M. Establishment of the International Maritime Health Foundation: the next step in scientific publishing in maritime health. Int Marit Health. 2018;69(3):153-156.

Bjørkum AA1, Oveland E2,3, Stuhr L4, Havnes MB5, Berven F2, Grønning M3,6, Hope A7.Fast hyperbaric decompression after heliox saturation altered the brain proteome in rats. PLoS One. 2017 Oct 4; 12(10):e0185765.

Åsmul K1, Irgens Å2, Grønning M2,3, Møllerløkken A1.Diving and long-term cardiovascular health. Occupational Medicine. 2017; 67(5):371-376.

Irgens Å1, Troland K, Grønning M. Female professional divers. Similarities and differences between male and female professional divers. Int Marit Health. 2017;68(1):60-67.

Irgens Å1, Troland K, Djurhuus R, Grønning M. Diving exposure and health effects in divers working in different areas of professional diving. Int Marit Health. 2016; 67(4):235-242.

Irgens Å, Irgens L, Grønning M. Pregnancy outcome in partners of male professional divers in Norway. Occupational Medicine, 2016; 66(8):600-606.

Hope A, Stuhr LB, Pavlin T, Bjørkum AA, Grønning M. MRI of the central nervous system in rats following heliox saturation decompression. Undersea Hyperb Med. 2015 Jan-Feb;42(1):57-64

Irgens Å, Djurhuus R, Grønning M. Mortality among retired offshore divers in Norway. Int Marit Health 2015;66(2):93-6.

Irgens Å, Troland K, Thorsen E, Grønning M. Mortality among professional divers in Norway. Occup Med (Lond). 2013 Dec;63(8):537-43.

Irgens Å, Grønning M. Cancer risk among professional inshore divers in Norway.

Int Marit Health. 2013;64(4):202-6.

Irgens Å, Troland K, Thorsen E, Grønning M. Mortality among professional divers in Norway. Occup Med (Lond). 2013 Dec;63(8):537-43.

Sundal E, Irgens Å, Troland K, Thorsen E, Grønning M. Prevalence and causes of loss of consciousness in former North Sea occupational divers. Int Marit Health. 2013;64(3):142-7.

Grønning M, Aarli JA. Neurological effects of deep diving. J Neurol Sci 2011;304(1-2)17-21.

Goplen FK, Aasen T, Grønning M, Molvær OI, Nordahl SH. Hearing loss in divers: a 6-year prospective study. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011;268(7):979-85.

Sundal E, Grønning M, Troland K, Irgens A, Aanderud L, Thorsen E. Risk of misclassification of decompression sickness. Int Marit Health. 2011;62(1):17-9.

Budal OH, Risberg J, Troland K, Moen G, Nordahl SH, Vaagboe G, Grønning M. Pneumocephalus, a rare complication of diving. Undersea Hyperb Med. 2011 Jan-Feb;38(1):73-9.PMID: 21384765

Moen G, Specht K, Taxt T, Sundal E, Grønning M, Thorsen E, Troland K, Irgens A, Grüner R. Cerebral diffusion and perfusion deficits in North Sea divers. Acta Radiol. 2010;51(9):1050-8.

Goplen FK, Grønning M, Aasen T, Nordahl SH. Vestibular effects of diving – a 6-year prospective study. Occup Med 2010;60(1):43-8.

Thorsen E, Grønning M, Troland K. Diving and intrapulmonary shunting of
Diving and intrapulmonary shunting of venous gas microemboli. J Clin Ultrasound. 2010 Nov-Dec;38(9):497

Irgens A, Grønning M, Troland K, Sundal E, Nyland H, Thorsen E. Reduced health-related quality of life in former North Sea divers is associated with decompression sickness. Occup Med (Lond). 2007 Aug;57(5):349-54.

Goplen FK, Grønning M, Irgens Å, Sundal E, Nordahl SH. Vestibular symptoms and ototneurological findings in retired offshore divers. Aviat Space Environ Med 2007; 78(4): 414-9.

Thorsen E, Segadal K, Stuhr LE, Troland K, Grønning M, Marstein S, Hope A. No changes in lung function after a saturation dive to 2.5 MPa with intermittent reduction in Po2 during decompression. Eur J Appl Physiol. 2006 Oct;98(3):270-5.​

Rapporter

Lungemedisinsk og nevrologisk forundersøkelse (baseline) og oppfølgingsundersøkelse i forbindelse med operasjonell dypdykking i dybdeområdet 180-225 meter. 2020

Dykkeprofiler brukt ved dykking i havbruk. Rapport til Arbeidstilsynet. 2016

Prediktorer for funksjonsutfall i CNS etter metningsdykk dypere enn 200 m. 2014

Rapport fra «Dykkestudien 2011» (PDF)​ 

Helsestatus hos tidligere nordsjødykkere. Rapport til Arbeids- og sosialdepartementet. 2004

Helsestatus hos tidligere nordsjødykkere. Rapport til Sosialdepartementet. 2003

Masterprosjekter

Kristine Åsmul. Forekomst av kardiovaskulær sykdom hos tidligere dykkere – en studie basert på spørreundersøkelsene Dykkerstudien 2011 og HUNT 3. Hovedoppgave i medisin. NTNU 2015.

Fride Flatmo. Muskelskjelettplager blant yrkesdykkere. UiB 2018.​

Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999