Forskning

Behandlingstjenestens forskning er knyttet til dykking og hyperbar oksygenbehandling (trykkammerbehandling) ved trykkfallsyke.

​​​​Dykkere er eksponert for en rekke ulike faktorer. Noen forhold er spesielle for dykkingen i seg selv, som hyperoksi og forhøyet omgivende trykk, mens andre er knyttet til mer generelle fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for dykkernes helse. Arbeidsmiljøkartlegging og kvantifisering av dykkeeksponering er avgjørende for å forstå årsakssammenhengen mellom dykking og helseeffekter, og for å sette inn målrettede forebyggende tiltak.

Eksponering for økt oksygentrykk bidrar vesentlig til noen av helseeffektene av dykking gjennom oksygenets toksiske effekter. Høyt oksygentrykk bedrer imidlertid oksygentilførselen i skadet vev og brukes i behandling av trykkfallssyke og arteriell gassemboli. Forskning knyttet til oksygentoksisitet og mekanismer for effektene av hyperbar oksygenbehandling ved trykkfallssyke, står derfor sentralt i senterets forskningsaktivitet. Dyremodeller, cellebiologiske og biokjemiske metoder benyttes til å belyse mekanismer for aktuelle kliniske problemstillinger. 

Pågående forskning

​Ph.D-prosjekter, pågående:  


M.Sc. Ronja Hesthammer : Tetrahydrobiopterin as a key factor in the pathophysiology of diving.
Hovedveileder: Prof. Asbjørn Svardal, Klinisk institutt  2.
Biveiledere: Einar Thorsen og Rune Djurhuus

Andre pågående prosjekter:


Irgens Å: Dykkerstudien 2011 - De som noengang har vært registrert Arbeidstilsynets yrkesdykkesertifikat-register er blitt tilsendt spørreskjema for å få vite mer om helse og arbeidsforhold hos yrkesdykkere.
Rapport fra "Dykkestudien 2011" (pdf)

Tekniske rapporter knyttet til Dykkerstudien 2011

 

Hovedoppgaver på medisinerstudiet med data fra Dykkerstudien 2011


Presentasjoner fra EUBS-konferanser

2014

 

2012

Presentasjon ved EUBS-konferansen i Beograd i 2012 (38 th. Annual Scientific Meeting of the European Underwater & Baromedical Society):

 


 
Grønning M. Biokjemiske markører for CNS effekt hos pasienter under hyperbar oksygen behandling.

Grønning M. Biokjemiske markører for CNS effekt ved trykkfallsyke.

Troland K. Prospektiv epidemiologisk studie av langtid helseeffekter ved dykking.

Sundal E. Langtids helseeffekter hos tidligere Nordsjødykkere.​


Fann du det du leita etter?