Formidling

Behandlingstjenesten skal bidra til nasjonal kompetanseoppbygging og spredning av kompetanse. Undervisningen og formidlingen skal være basert på oppdatert kunnskap gjennom forskning og fagutvikling.

Målgruppene er alle kategorier helsepersonell, dykkere, dykkerskolene og arrangørene av sportsdykkerkurs, myndighetsorganer, industri, fagforeninger og andre interesseorganisasjoner. 

Vi henvender oss særlig til leger med interesse for dykking og hyperbar oksygenbehandling. Fokus rettes både mot leger som sertifiserer dykkere, leger som skal være ansvarlig for et individuelt behandlings- og oppfølgingsprogram for dykkere med yrkesrelatert sykdom og skade, og mot leger med ansvar for pasienter som kan ha nytte av hyperbar oksygenbehandling. 
Fann du det du leita etter?