Fagutvikling

Fagutviklingen bygger på løpende oppdatering av kunnskapsnivået innen alle sider av fagfeltet, gjeldende regelverk fastsatt av myndigheter, og retningslinjer utarbeidet av ledende organisasjoner i fagfeltet.

Behandlingstjenesten tilstreber oppdatert kunnskap på områdene fysiologiske effekter samt akutte og langtids helseeffekter forbundet med dykking. Denne kunnskapen danner grunnlag for mulig fremtidig helseovervåking av dykkere og behandling av trykkfallsyke. Fagpersoner skal holde seg oppdatert ved deltagelse i årlige dykke- og hyperbarmedisinske fagmøter.

Behandlingstjenesten har kontakt med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Helsetilsynet, samt relevante internasjonale organisasjoner. Informasjon hentes også fra ledende organisasjoner for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden innen dykking, både nasjonalt og internasjonalt.
Fann du det du leita etter?