HELSENORGE

Nasjonal behandlings­tjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere

Norsk senter for dykkemedisin (NSDM)
Hovedformålet med behandlingstjenesten er å utredning av yrkesdykkere ved mistanke om yrkessykdom og skade og å utrede yrkesdykkere når det er spørsmål om de fyller de helsemessige kravene for sertifisering.

Foto: Dykkerdrakt

Kontaktinformasjon

Konrad Birkhaugs hus
Vi holder til i 3. etasje

Telefon 55 97 38 75
Telefaks  55 97 51 37

Akutt trykkammerbehandling Helse Vest og Helse Midt-Noreg: Ring AMK - 113

Logg inn for å endre time

Hovedformålet med behandlingstjenesten

Utredning av yrkesdykkere ved mistanke om yrkessykdom og skade
Utrede yrkesdykkere når det er spørsmål om de fyller de helsemessige kravene for sertifisering

 
Dessuten følger vi opp:
Dykkere som er behandlet for trykkfallsyke

 
Behandlingstjenesten skal fremme kunnskap om: 
Dykking, dykkernes helse og arbeidsforhold 
Helseeffekter av dykking - som hyperoki, økt omgivelsestrykk og gasstetthet. 

 
Dette gjør vi ved å:
Fremme forsking og fagutvikling innen fagfeltet hyperbar- og dykkemedisin   
Undervise innen dette fagområdet i grunn-, videre- og etterutdanning 
Gi råd på nasjonalt nivå innenfor hyperbar- og dykkemedisin 

 
Behandlingstjenesten er samlokalisert med Seksjon for hyperbarmedisin (som har Nasjonal behandlingsteneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling) på Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Navnet vårt

Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere.
Etter sentral omorganiseringer er oppgaver knyttet til yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere etablert som  separat nasjonal behandlingstjeneste. 
Tidligere navn var Kompetansesenter for hyperbar og dykkemedisin.

Informasjon til henviste yrkesdykkere og henvisere

Informasjon til henviste yrkesdykkere (pdf)Informasjon til henvisende instans (pdf)
 

Ansatte

Ansatte som arbeider innen dette feltet ved avdelingen:
Marit Grønning, Prof/spes nevrologi (leder)
Endre Sundal, Overlege/spes nevrologi
Thomas Grydeland, Overlege/spes lungesykdommer
Jude Nicholas, Spesialist i klinisk psykologi og nevropsykologi
Stein Håkon Låstad Lygre, Biostatistiker
Rune Kleppe, forsker 

Samarbeidspartnere

Haukeland universitetssjukehus - de viktigste samarbeidsavdelinger er:     
 • ØNH-avdelingen    
 • Nevrologisk avdeling med Nevrofysiologisk seksjon    
 • Radiologisk avdeling     
 • MBF     
 • Lungeavdelingen 
Universitetet i Bergen - de viktigste samarbeidsinstituttene er:   
 • Klinisk institutt 1 og 2
 • Institutt for global helse og samfunnsmedisin IGS
 • Institutt for biomedisin 
Høgskolen i Bergen - bla Dykkerutdanningen 
Norsk Yrkesdykkerskole, Fagerstrand 
NUI 
Dykkerkontakten, Oslo 
Arbeidstilsynet 
Petroleumtilsynet 

Linker

Arbeidstilsynet:  

Petroleumstilsynet:

 • Forskrift om helsekrav
 • Veileder til Forskrift til lov om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs

Helseskjema-Egenerklæring og legeundersøkelseHelsetilsynet - Retningslinjer for undersøkelse av dykkere
Helsetilsynet - Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)
NORSOK - STANDARD Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore 
HSE - The medical examination and assessment of divers (MA1)Fitness to Dive Standards Guidelines for Medical
EDTC - Assessment of Working Divers-Fitness to Dive Standards 
OGP - Diving Recommended Practice. 411/2008

Dykkekontakten
Dykkelegevakten tlf 55364550
Dykkeprat
Dykkerleger (pdf)

Dykkerutdanning

Norsk Yrkesdykkerskole, Fagerstrand 

Høgskolen i Bergen: Yrkesdykking og Redningsdykking

  Hyperbarbehandling

  Bergen  

  NTNU
  NUI
  Dykketabeller 

  Tekniske rapporter knyttet til Dykkerstudien 2011

   

  Hovedoppgaver på medisinerstudiet med data fra Dykkerstudien 2011


  Presentasjoner fra EUBS-konferanser

  2014

   

  2012

  Presentasjon ved EUBS-konferansen i Beograd i 2012 (38 th. Annual Scientific Meeting of the European Underwater & Baromedical Society):

  ​ 


  Fann du det du leita etter?