Stanser inntak av nye pasienter

Ved Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling stanser vi inntak av nye pasienter for planlagt behandling fra mandag 16.03.20 på grunn av pandemisituasjonen.

​Alle innkalte pasienter vil bli kontaktet på telefon 55 97 39 74 . Behandlingen blir utsatt på ubestemt tid og pasientene vil få ny innkalling når vi er tilbake i vanlig drift. 

Pasienter som har startet sin behandlingsserie vil kunne fullføre behandlingsserien om de ønsker det.