Gjenopptar behandling med planlagt hyperbar oksygenbehandling

Mandag 04.05.2020 gjenopptas behandling med planlagt hyperbar oksygenbehandling.

Pasienter som har startet sin behandlingsserie vil kunne fullføre behandlingsserien om de ønsker det.

Det vil av smittevernhensyn være redusert drift. Alle pasienter blir pre-screenet for symptomer på sykdom før avreise til Bergen og de må oppholde seg i Bergen under hele behandlingsserien. Det er gjort en seleksjon av pasienter hvor risiko ved grunnlidelsen er vurdert mot pasientens risiko for alvorlig forløp ved evt infeksjon med Covid-19. Alle pasienter som er tildelt behandling frem til sommeren er kontaktet på telefon. På grunn av pandemien vil det kunne oppstå endringer i behandlingstilbudet på kort varsel.

​For spørsmål knyttet til dette: 55 97 39 74