Undervisningsmateriell

Her finn du tilgjengeleg undervisningsmateriell frå Regionalt senter for astma, allergi og anna overfølsemd (RAAO).

Kurspresentasjonar

Allergologi grunnkurs del I, 06.-10.03.2017

Allergen immunterapi - Eva Stylianou.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Allergen immunterapi - Eva Stylianou.pdfAllergen immunterapi - Eva Stylianou.pdf
Allergenspesifikk immunterapi - mekanismer for effekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Allergenspesifikk immunterapi - mekanismer for effekt.pdfAllergenspesifikk immunterapi - mekanismer for effekt.pdf
Allergidiagnostikk Lab-metoder - Torunn Apelseth.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Allergidiagnostikk Lab-metoder - Torunn Apelseth.pdfAllergidiagnostikk Lab-metoder - Torunn Apelseth.pdf
Allergiske hudsykdommer - spesiell diagnostikk - Steinkjer Vindenes.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Allergiske hudsykdommer - spesiell diagnostikk - Steinkjer Vindenes.pdfAllergiske hudsykdommer - spesiell diagnostikk - Steinkjer Vindenes.pdf
Allergivaksinasjon praktisk gjennomføring og sikkerhetsrutiner - Agnete Hvidsten.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Allergivaksinasjon praktisk gjennomføring og sikkerhetsrutiner - Agnete Hvidsten.pdfAllergivaksinasjon praktisk gjennomføring og sikkerhetsrutiner - Agnete Hvidsten.pdf
Anafylaksi allergologikurs.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Anafylaksi allergologikurs.pdfAnafylaksi allergologikurs.pdf
Anafylaksiveilederen - Erik Florvaag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Anafylaksiveilederen - Erik Florvaag.pdfAnafylaksiveilederen - Erik Florvaag.pdf
Astmabehandling - Eva Stylianou.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Astmabehandling - Eva Stylianou.pdfAstmabehandling - Eva Stylianou.pdf
Atopisk dermatitt hos barn og voksne - Teresa L Berents.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Atopisk dermatitt hos barn og voksne - Teresa L Berents.pdfAtopisk dermatitt hos barn og voksne - Teresa L Berents.pdf
Behandling av astma - Knut Øymar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Behandling av astma - Knut Øymar.pdfBehandling av astma - Knut Øymar.pdf
Definisjoner og Nomenklatur - Erik Florvaag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Definisjoner og Nomenklatur - Erik Florvaag.pdfDefinisjoner og Nomenklatur - Erik Florvaag.pdf
Diagnostikk allergisk sykdom nedre luftveier.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Diagnostikk allergisk sykdom nedre luftveier.pdfDiagnostikk allergisk sykdom nedre luftveier.pdf
Ernæringsmessige utfordringer ved matallergi hos barn og voksne - Gudrun Elise Kahrs.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Ernæringsmessige utfordringer ved matallergi hos barn og voksne - Gudrun Elise Kahrs.pdfErnæringsmessige utfordringer ved matallergi hos barn og voksne - Gudrun Elise Kahrs.pdf
Legemiddelallergi - provokasjoner og akutt desensibilisering - Erik Florvaag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Legemiddelallergi - provokasjoner og akutt desensibilisering - Erik Florvaag.pdfLegemiddelallergi - provokasjoner og akutt desensibilisering - Erik Florvaag.pdf
Legemiddelreaksjoner - Aud Berstad.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Legemiddelreaksjoner - Aud Berstad.pdfLegemiddelreaksjoner - Aud Berstad.pdf
Matallergiregisteret - Ellen Namork.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Matallergiregisteret - Ellen Namork.pdfMatallergiregisteret - Ellen Namork.pdf
Matoverfølsomhet hos barn - Håvard Trønnes.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Matoverfølsomhet hos barn - Håvard Trønnes.pdfMatoverfølsomhet hos barn - Håvard Trønnes.pdf
Matoverfølsomhet hos voksne - Gülen Arslan Lied.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Matoverfølsomhet hos voksne - Gülen Arslan Lied.pdfMatoverfølsomhet hos voksne - Gülen Arslan Lied.pdf
Primær immunrespons Kristoffersen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Primær immunrespons Kristoffersen.pdfPrimær immunrespons Kristoffersen.pdf


Anafylaksihandtering kurs 22.05.2017

Allergologisk utredning - Pasient med anafylaksi Torgeir Storaas.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Allergologisk utredning - Pasient med anafylaksi Torgeir Storaas.pdfAllergologisk utredning - Pasient med anafylaksi Torgeir Storaas.pdf
Anafylaksi og forhold hos barn Roald Bolle.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Anafylaksi og forhold hos barn Roald Bolle.pdfAnafylaksi og forhold hos barn Roald Bolle.pdf
Anafylaksibehandling adrenalinpenn Agnete Hvidsten.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Anafylaksibehandling adrenalinpenn Agnete Hvidsten.pdfAnafylaksibehandling adrenalinpenn Agnete Hvidsten.pdf
Anafylaksiveilederen Erik Florvaag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Anafylaksiveilederen Erik Florvaag.pdfAnafylaksiveilederen Erik Florvaag.pdf
Cave Penicilin - Konsekvenser ved manglende avklaring Agnete Hvidsten.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Cave Penicilin - Konsekvenser ved manglende avklaring Agnete Hvidsten.pdfCave Penicilin - Konsekvenser ved manglende avklaring Agnete Hvidsten.pdf
Cave penicillin Erik Florvaag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Cave penicillin Erik Florvaag.pdfCave penicillin Erik Florvaag.pdf
Kasuistikk anafylaksi Aud Berstad.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Kasuistikk anafylaksi Aud Berstad.pdfKasuistikk anafylaksi Aud Berstad.pdf
Lokalanestesi Erik Florvaag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Lokalanestesi Erik Florvaag.pdfLokalanestesi Erik Florvaag.pdf


Anafylaksihandtering kurs 23.05.2016

Allergisk reaksjon på blodtransfusjon v/ Torunn Apelseth (pdf) Allergologisk utredning - Pasient med anafylaksi v/ Torgeir Storaas (pdf) Anafylaksibehandling - Adrenalinpenn v/ Agnete Hvidsten (pdf) Anafylaksiveilederen - Pasient med anafylaksi v/ Erik Florvaag (pdf) Cave penicillin - Pasient med anafylaksi v/ Erik Florvaag (pdf) Infusjon av biologiske legemidler v/ Silje Kaada (pdf) Kasuistikk anafylaksi v/ Aud Berstad (pdf) Lokalanestesi - Pasient med anafylaksi v/ Erik Florvaag (pdf) Velkommen - Kurs i anafylaksi for helsepersonell (pdf)

 

Prosedyrer


Hudprikktest

Basisdokument - Metodebeskrivelse for diagnostisk prikktest (pdf) Illustrert metodebeskrivelse - diagnostisk prikktest (pdf) Informasjon til pasientar som skal til prikktest (pdf)


Sjå video - praktisk utføring av hudprikktest:

 


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.