Undervisningsmateriell

Her finn du tilgjengeleg undervisningsmateriell frå Regionalt senter for astma, allergi og anna overfølsemd (RAAO).

Kurspresentasjonar


Grunnkurs allergologi mars 2020


Dag 1

Dag 2

 

Dag 3

Dag 4

Dag 5

 

Tidlegare kurs


Allergologi grunnkurs del I, 05.-09.03.2018

Allergen immunterapi-Grunnkurs I Allergologi Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Allergen immunterapi-Grunnkurs I Allergologi Bergen 2018.pdfAllergen immunterapi-Grunnkurs I Allergologi Bergen 2018.pdfpdf285330
Allergidiagnostikk, labmetoder-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Apelseth.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Allergidiagnostikk, labmetoder-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Apelseth.pdfAllergidiagnostikk, labmetoder-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Apelseth.pdfpdf4040045
Allergisk konjunktivitt-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Standal.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Allergisk konjunktivitt-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Standal.pdfAllergisk konjunktivitt-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Standal.pdfpdf788225
Anafylaksi-Allergologi Grunnkurs del I 2018-Berstad.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Anafylaksi-Allergologi Grunnkurs del I 2018-Berstad.pdfAnafylaksi-Allergologi Grunnkurs del I 2018-Berstad.pdfpdf663603
Astma behandling voksne-Grunnkurs I Allergologi Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Astma behandling voksne-Grunnkurs I Allergologi Bergen 2018.pdfAstma behandling voksne-Grunnkurs I Allergologi Bergen 2018.pdfpdf964866
Astmabehandling barn-Allergologi grunnkurs del 1 2018 Bergen 2018-Øymar.ppt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Astmabehandling barn-Allergologi grunnkurs del 1 2018 Bergen 2018-Øymar.ppt.pdfAstmabehandling barn-Allergologi grunnkurs del 1 2018 Bergen 2018-Øymar.ppt.pdfpdf2395984
Atopisk eksem-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Berents.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Atopisk eksem-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Berents.pdfAtopisk eksem-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Berents.pdfpdf2105898
Definisjoner og Nomenklatur-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Florvaag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Definisjoner og Nomenklatur-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Florvaag.pdfDefinisjoner og Nomenklatur-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Florvaag.pdfpdf944352
Diagnostikk allergisk sykdom nedre luftveier-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Tøndell.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Diagnostikk allergisk sykdom nedre luftveier-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Tøndell.pdfDiagnostikk allergisk sykdom nedre luftveier-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Tøndell.pdfpdf771506
Diagnostikk nedre luftveier Barn-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Øymar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Diagnostikk nedre luftveier Barn-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Øymar.pdfDiagnostikk nedre luftveier Barn-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Øymar.pdfpdf2842751
Ernæringsmessige konsekvenser av eliminasjonskost-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Sørensen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Ernæringsmessige konsekvenser av eliminasjonskost-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Sørensen.pdfErnæringsmessige konsekvenser av eliminasjonskost-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Sørensen.pdfpdf7865616
Immunologi for Allergologer-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Appel.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Immunologi for Allergologer-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Appel.pdfImmunologi for Allergologer-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Appel.pdfpdf1118501
Legemiddelreaksjoner, inndeling i reaksjonstyper og utredning-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Storaas.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Legemiddelreaksjoner, inndeling i reaksjonstyper og utredning-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Storaas.pdfLegemiddelreaksjoner, inndeling i reaksjonstyper og utredning-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Storaas.pdfpdf1868676
Legemidler, provokasjonstesting-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Florvaag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Legemidler, provokasjonstesting-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Florvaag.pdfLegemidler, provokasjonstesting-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Florvaag.pdfpdf678193
Matoverfølsomhet hos barn-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Trønnes.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Matoverfølsomhet hos barn-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Trønnes.pdfMatoverfølsomhet hos barn-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Trønnes.pdfpdf1638185
Matoverfølsomhet voksne-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Lied.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Matoverfølsomhet voksne-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Lied.pdfMatoverfølsomhet voksne-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Lied.pdfpdf1005746
Provokasjonstesting Barn-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Sørensen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Provokasjonstesting Barn-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Sørensen.pdfProvokasjonstesting Barn-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Sørensen.pdfpdf1201563
Sinusitt, Otitt, Laryngitt-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Storaas.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Sinusitt, Otitt, Laryngitt-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Storaas.pdfSinusitt, Otitt, Laryngitt-Allergologi Grunnkurs del 1 Bergen 2018-Storaas.pdfpdf2510933
Spesiell diagnostikk allergiske hudsykdommer-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Schopf.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Allergologi grunnkurs 2017-03-06/Spesiell diagnostikk allergiske hudsykdommer-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Schopf.pdfSpesiell diagnostikk allergiske hudsykdommer-Allergologi grunnkurs del 1 Bergen 2018-Schopf.pdfpdf266026


Anafylaksihandtering kurs 22.05.2017

Allergologisk utredning - Pasient med anafylaksi Torgeir Storaas.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Allergologisk utredning - Pasient med anafylaksi Torgeir Storaas.pdfAllergologisk utredning - Pasient med anafylaksi Torgeir Storaas.pdfpdf9082766
Anafylaksi og forhold hos barn Roald Bolle.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Anafylaksi og forhold hos barn Roald Bolle.pdfAnafylaksi og forhold hos barn Roald Bolle.pdfpdf405831
Anafylaksibehandling adrenalinpenn Agnete Hvidsten.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Anafylaksibehandling adrenalinpenn Agnete Hvidsten.pdfAnafylaksibehandling adrenalinpenn Agnete Hvidsten.pdfpdf163231
Anafylaksiveilederen Erik Florvaag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Anafylaksiveilederen Erik Florvaag.pdfAnafylaksiveilederen Erik Florvaag.pdfpdf236408
Cave Penicilin - Konsekvenser ved manglende avklaring Agnete Hvidsten.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Cave Penicilin - Konsekvenser ved manglende avklaring Agnete Hvidsten.pdfCave Penicilin - Konsekvenser ved manglende avklaring Agnete Hvidsten.pdfpdf35374
Cave penicillin Erik Florvaag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Cave penicillin Erik Florvaag.pdfCave penicillin Erik Florvaag.pdfpdf549132
Kasuistikk anafylaksi Aud Berstad.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Kasuistikk anafylaksi Aud Berstad.pdfKasuistikk anafylaksi Aud Berstad.pdfpdf264379
Lokalanestesi Erik Florvaag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/yrkesmedisinsk/Documents/Anafylaksihandtering kurs 2017-05-22/Lokalanestesi Erik Florvaag.pdfLokalanestesi Erik Florvaag.pdfpdf213392


Anafylaksihandtering kurs 23.05.2016

Allergisk reaksjon på blodtransfusjon v/ Torunn Apelseth (pdf) Allergologisk utredning - Pasient med anafylaksi v/ Torgeir Storaas (pdf) Anafylaksibehandling - Adrenalinpenn v/ Agnete Hvidsten (pdf) Anafylaksiveilederen - Pasient med anafylaksi v/ Erik Florvaag (pdf) Cave penicillin - Pasient med anafylaksi v/ Erik Florvaag (pdf) Infusjon av biologiske legemidler v/ Silje Kaada (pdf) Kasuistikk anafylaksi v/ Aud Berstad (pdf) Lokalanestesi - Pasient med anafylaksi v/ Erik Florvaag (pdf) Velkommen - Kurs i anafylaksi for helsepersonell (pdf)

 

Prosedyrer


Hudprikktest

Basisdokument - Metodebeskrivelse for diagnostisk prikktest (pdf) Illustrert metodebeskrivelse - diagnostisk prikktest (pdf) Informasjon til pasientar som skal til prikktest (pdf)


Sjå video - praktisk utføring av hudprikktest:

 


Fann du det du leita etter?