Klinisk spesialallergologi

Seksjon for klinisk spesialallergologi er ein tverrfagleg allergologisk spesialpoliklinikk som skal supplere den allergologiske verksemda ved andre avdelingar på sjukehuset, og i regionen.
Vi tilbyr ein tverrfagleg kompetanse for problemstillingar innan yrkesallergi, multiorganallergi, anafylaksi (allergisk sjokk), legemiddelallergi og matoverfølsemd.

Våre viktigaste verktøy for å stille riktig diagnose er grundig sjukehistorie, ulike allergitestar, og forskjellige former for provokasjon med det som er mistenkt å gje symptoma.  

Seksjonen inkluderer Regionalt senter for astma, allergi og anna overfølsemd i Helse Vest (RAAO-Helse Vest).
Fann du det du leita etter?