Øyeblikkeleg hjelp - hyperbar oksygenbehandling

Her finn du informasjon om akutte tilstandar som krev korrekt og rask behandling for å redusere risikoen for livstruande eller varige skadar.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.