Gjenopptar planlagt hyperbar oksygenbehandling

Mandag 4. mai .2020 gjenopptas behandling med planlagt hyperbar oksygenbehandling. Det vil av smittevernhensyn være redusert drift.

Alle pasienter blir pre-screenet for symptomer på sykdom før avreise til Bergen og de må oppholde seg i Bergen under hele behandlingsserien. Det er gjort en seleksjon av pasienter hvor risiko ved grunnlidelsen er vurdert mot pasientens risiko for alvorlig forløp ved evt infeksjon med Covid-19. Alle pasienter som er tildelt behandling frem til sommeren er kontaktet på telefon. På grunn av pandemien vil det kunne oppstå endringer i behandlingstilbudet på kort varsel.

Fann du det du leita etter?