Diabetessjukepleiar

Diabetessjukepleiar gir tilbod til alle inneliggande pasientar ved Voss sjukehus, og pasientar som kjem til poliklinisk behandling for diabetes.

​​Pasientbehandling

Diabetespoliklinikk fem dagar i veka etter tilvising frå lege.

Diabetessjukepleiar gir individuell opplæring, reopplæring av inneliggande pasientar og deira pårørande:

  • Kva er diabetes?
  • Behandling av diabetes
  • Blodsukkermåling
  • Injeksjonsteknikk
  • Kost
  • Mosjon
  • Eigenomsorg ved diabetes
  • Fotkontroll
  • Korleis handtera sjukdommen i det daglege
  • Andre relevante temaer

Rettleiing av fagpersonar

Rettleie personale ved Voss sjukehus.
Rettleie personale i 1. linje tenesta ved behov
 

Andre oppgåver

Telefonkonsultasjonar
Opplæring / undervisning av helsepersonell internt og eksternt
 

Gruppeopplæring i Bergen

Alle med ein kronisk sjukdom har rett til opplæring. Kurset « Ein god start», diabetes type 2, vert arrangert ved Lærings- og mestringssenteret i Bergen.​

Kontaktinformasjon

Arbeidstid
Måndag – fredag 
Kl. 08.00 – 15.30

Her finn du oss

Voss sjukehus i 2. etg i bakre bygg ( mot nord )

Telefon

Sentralbord 56 53 35 00
Avd.leiar  56 53 38 45​​

Nyttige lenker

Diabetesforbundet

Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes (pdf)


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.