HELSENORGE

Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Vi gir psykisk helsehjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deira foreldre. Vanlege vanskar som vert tilvist oss er angst, uro, skulevegring, konfliktar i familien, åtferdsvanskar, eteforstyrringar, seksuelle overgrep, depresjon, autisme, sjølvmordstankar og psykose.

Les meir om BUP Voss på Psykisk helsevern for barn og unge sine sider.

Fann du det du leita etter?