Akuttmottak og legevakt Voss

Akuttmottak tek imot pasientar for øyeblikkeleg hjelp og planlagde innleggingar. Lokale til Voss legevakt ligg i tilknyting til Akuttmottak. Når du kjem til Voss sjukehus brukar du inngangen og venterommet til Poliklinikken.

akuttmottaket inngang
 
Les meir om Akuttmottak og legevakt Voss

Akuttmottak og legevakt Voss

Innlegging ved Voss sjukehus, Akuttmottak og Legevakt

Avdelinga tek imot omlag 2800 pasientar årleg. Dette omfattar planlagt innlegging, øyeblikkeleg hjelp og legevakt. Pasientar kan ha alt frå enkle problemstillingar til alvorleg sjukdom og skade. Avdelinga har eit nært samarbeid med AMK-Bergen og Kvam Legevakt i handtering av ulike hendingar.

Innlegging ved Voss sjukehus

Har du fått time til planlagt innlegging på medisinsk, kirurgisk eller gynekologisk avdeling bruker du inngangen til Poliklinikk og henvender deg i luka. Du blir henta av personalet som hjelper deg vidare til rett avdeling.

Øyeblikkeleg hjelp ring 113

Akuttmottak

Pasientane som kjem til Akuttmottaket blir prioritert etter kor alvorleg tilstanden er. Det er ikkje mogleg å seie på førehand kor lenge du må vente på Akuttmottaket. Nokon gonger kjem det inn svært sjuke eller skadde pasientar som blir tatt hand om med det same. Dei som har ein tilstand som er mindre alvorleg, vil då måtte vente lengre.

Verktøy for å vurdere hastegrad

Voss sjukehus brukar verktøyet SATS Norge ved vurdering av hastegrad. Du blir vurdert ut i får innleggingsdiagnose, symptom og klinisk tilstand som puls, blodtrykk og pust. På bakgrunn av dette får du ein hastegrad som seier noko om kor raskt du treng tilsyn frå lege.


Kva skjer når du treng øyeblikkeleg hjelp og kjem til Voss sjukehus? 
Når du kjem til Voss sjukehuset brukar du inngang og venterom til Poliklinikken. Personalet frå akuttmottak vil hente deg på venterommet. Pårørande er velkomne til å vera med, men det kan hende at du som pårørande må vente ute på gangen.  Du vil bli undersøkt av lege og sjukepeiar og det vil bli tatt blodprøvar av deg. Du blir spurt om:

 • Kven som er dine næraste pørørande
 • Kven som er fastlegen din
 • Er allergisk mot noko
 • Kva type medisinar du brukar (har du medisinliste er det fint om du tek denne med deg).
Nokre pasientar kan skrivast ut direkte, medan andre som treng observasjon og behandling, blir lagt inn på ein sengepost. Pasientar som er akutt og kritisk sjuke eller skadde kan bli overflytta til Haukeland sjukehus i Bergen.

Akuttmottaket handterer også tryggleiksalarmen for brukarar i Voss kommune.


Legevakt

Voss legevakt har lokale i akuttmottak, du nyttar inngang til poliklinikken.

Ved behov, henviser legevaktslege deg vidare til undersøking og behandling ved Voss sjukehus, som til dømes røntgen og poliklinikk. Du må betale separate eigenandeler for dette. Dette kjem i tillegg til eigenandel på legevakt.

Om lege vurderer at du treng medisinar kan du kjøpe desse hjå Legevakta (på sjukehuset) når apoteka er stengde.


Når du treng legehjelp: Kven skal du ringja?


Fastlegen din i opningstida

Legevakt tlf 116117, når fastlege ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta. Uansett kvar du er i landet kan du ringja 116117. 

113 når det er akutt og det står om liv

Når du ringjer 116117 kjem du til legevaktssentralen. Nummeret er gratis å ringja og betjent heile døgeret.


Studentar og spesialistkandidatar

Voss sjukehus er ein del av Haukeland universitetssjukehus, som årleg utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Det betyr at studentar og spesialistkandidatar av og til er med i samband med undersøkingar, pleie og behandling under opphaldet. Dette ber vi deg vere merksam på og ha forståing for.

Kontaktinformasjon

Telefon
Øyeblikkeleg hjelp ring 113
Voss sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 16(Kart)
5704 Voss
Telefon
56 53 35 00

slik kjem du til voss sjukehus

Bil

Reisetid til Voss frå:

 • Bergen med bil, ca. 1 t 30 min.
 • Flesland med bil, ca. 1 t 45 min.
 • Stavanger med bil, ca 6 t 30 min.
 • Oslo med bil, ca 6t 30min

Buss

​​Kjem du frå Hardanger eller Sogn, er buss ein alternativ reisemåte:

Det går buss frå sentrum til sjukehuset. Rute 965 stoggar ved sjukehuset og Rute 964 stoggar i Ringheimsvegen, nokre minutt gåtid frå sjukehuset. For nærare informasjon om rutetider, sjå Skyss sin ruteplanleggar  for rutene 964 Ringebuss Skjerpe/Sivlevegen og 965 Sentrumsringen. 

Parkering på sjukehusområdet

​​Det er parkeringsavgift på sjukehusområdet måndag – fredag mellom kl 09.00-17.00.

Prisar 

Kr 15 ,- pr. time og kr 40,- pr. døgn. Langtidsparkering inntil 7 døgn er mogleg. 
Du kan betale med kort, kontant eller mobil.

Sjukehuset har ikkje tilbod om lading av el-bilar for pasientar. Ladestasjonar finn ein i sentrum og ved Tinghuset, i parkeringshuset Vossapark og i Strandavegen .  

Taxi

​​Voss Taxi
Telefon ​56 51 13 40​

Tog

​Voss ligg ved Bergensbanen og det går hyppig tog mellom Voss og Bergen. 

Reisetid til Voss frå: 

 • Oslo med tog, ca. 5 t 30 min.
 • Bergen med tog, ca 1t og 20min

Informasjon om togtider finn du på NSB sine nettsider.

Praktisk informasjon

Besøkande ved Voss sjukehus

Kontakt personalet dersom du kjem utanom visittid eller vedkommande pasient er isolert. Nokre viktige hugsereglar:

 • Ta ikkje med potteplantar til pasientar.
 • Unngå å sitje på sengekanten, bruk stol.
 • Vær nøye med hygiene, vi tilrår vask av hendene etter besøk hjå inneliggjande pasientar.

Besøkstider ved Voss sjukehus

​​​Generell besøkstid
​15:00 - 16:00 og 18:00 - 19:00

Intensivavdeling
​Vend dykk i vaktrommet for avtale om besøk​

Føde-/barselavdelinga
Fast kviletid mellom kl. 12.00 - 15.00 - ingen visitt i dette tidsrommet.
Pappa og ev. syskjen kan koma på visitt heile dagen fram til kl. 20.00​, utanom i kviletida

Andre besøkande:
kl. 15.00 - 16.00
kl. 18.00 - 19.30

Kva bør du ta med deg til sjukehusopphaldet

Det er ikkje så mykje du treng å ta med deg til sjukehuset, men enkelte ting bør du ha med. Her er ei hugseliste som kan vere til nytte. 

 • Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få tilsvarande medisin frå apoteket.
 • Ta også med ei liste over all medisinen du brukar, ikkje berre den faste. Sovetablettar, smertestillande, avføringsmiddel og P-piller er òg viktig å informere om, det same gjeld alle former for alternativ behandling og kosttilskot.
 • Morgonkåpe eller romsleg treningsbukse med strikk i livet som kan regulerast. 
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske årsaker er det ikkje lov å gå barbeint på sjukehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemiddel som du er avhengig av, for eksempel stokk, krykker, rullator eller rullestol.
 • Ikkje ta med pengar og verdisaker. Kort kan nyttast i kantina og i automat for litt snacks, småmat og toalettartiklar.
 • På sjukehus er strenge krav til hygiene ein viktig faktor for å kunne gi god behandling til pasientane våre. Det er derfor eit generelt forbod mot å ta med dyr inn i bygningar på sjukehusområdet

Kven møter du på sjukehuset

Her finn du litt informasjon om kven du vil møte, og litt om kva reglar som gjeld for deg som pasient når du er innlagt på sjukehus.

​​Pasientar som blir innlagt for øyeblikkeleg hjelp har ikkje moglegheit til å planlegge sjukehusopphaldet. Men dersom du mottar innkalling på førehand, kan det vere greit å førebu seg litt.

Personalet har namneskilt med tittel, slik at du skal kunne sjå kva yrkesgruppe kvar enkelt tilhøyrer. Du kan sjølvsagt også spørje vedkomande direkte viss du er i tvil om kven du møter. Her er ei liste over dei yrkesgruppene du vanlegvis vil møte på sjukehuset:
​​​

 • Lege ​og sjukepleiar har hovudansvaret for deg når du er innlagt på sjukehus​
 • ​Bioingeniør kjem til avdelinga kvar morgon for å ta blodprøvar eller andre prøvar
 • Radiograf førebur og utfører CT-, MR- og røntgenundersøkingar av deg på Radiologisk avdeling.
 • Fysioterapeut hjelper deg med å førebygge funksjonsvanskar som følge av for eksempel operasjonar. Kan også hjelpe deg med å få tilbake tapt bevegelsesevne, eller til å lære deg å leve vidare med endra funksjonsnivå.
 • Ergoterapeut hjelper deg med å fungere best mogleg i dagleglivet etter skade og sjukdom, og legg til rette praktisk hjelp.
 • Sosionom gir deg informasjon om forskjellige hjelpetiltak og kan formidle kontakt med aktuelle instansar, for eksempel helse- og sosialetaten eller pasientombodet.
 • Klinisk ernæringsfysiolog hjelper deg å leggje om kosthaldet dersom nødvendig.
 • ​Studentar og spesialistkandidatar. Voss sjukehus er ein del av Haukeland universitetssjukehus, som årleg utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Det betyr at studentar og spesialistkandidatar av og til er med i samband med undersøkingar, pleie og behandling under opphaldet. Dette ber vi deg vere merksam på og ha forståing for.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Dupuytrens kontraktur - operasjonhttps://helse-bergen.no/behandlinger/dupuytrens-kontraktur-operasjonDupuytrens kontraktur - operasjonDDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjon
Fjerning av livmortapp (konisering)https://helse-bergen.no/behandlinger/fjerning-av-livmortapp-koniseringFjerning av livmortapp (konisering)FFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, konisering
Gynekologiske fistlar, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/gynekologiske-fistlar-vossGynekologiske fistlar, VossGGynekologiske fistlerGynekologiske fistlerGynekologiske fistlerGynekologiske fistler
Karpaltunellsyndromhttps://helse-bergen.no/behandlinger/karpaltunellsyndromKarpaltunellsyndromKKarpaltunnelsyndromKarpaltunnelsyndromKarpaltunnelsyndromKarpaltunnelsyndrom
Menstruasjonsblødingar, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/menstruasjonsblodingar-vossMenstruasjonsblødingar, VossMMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødninger
Muskelknutar på livmora, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/muskelknutar-pa-livmora-vossMuskelknutar på livmora, VossMMuskelknuter i livmorenMuskelknuter i livmorenMuskelknuter i livmorenMuskelknuter i livmoren
Navlebrokk, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/navlebrokk-vossNavlebrokk, VossNNavlebrokkNavlebrokkNavlebrokkNavlebrokk
Operasjon ved anstrengelseslekkasje, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/operasjon-ved-anstrengelseslekkasje-vossOperasjon ved anstrengelseslekkasje, VossOUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasje
Reduksjon av livmorslimhinnen, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/reduksjon-av-livmorslimhinnen-vossReduksjon av livmorslimhinnen, VossRReduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)
Triggerfingerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/triggerfingerTriggerfingerTTriggerfingerTriggerfingerTriggerfingerTriggerfinger
Vippetest (tilt-test), Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/vippetest-tilt-test-vossVippetest (tilt-test), VossVVippetestVippetestVippetestVippetest

Medisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/operasjon-og-akutteininga-voss/medisinsk-kirurgisk-og-gynekologisk-polikllinikk-vossMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk Voss
Operasjonsavdelinga Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/operasjon-og-akutteininga-voss/operasjonsavdelinga-vossOperasjonsavdelinga Voss

Fann du det du leita etter?