HELSENORGE

Akuttmottak og legevakt Voss

Akuttmottak tek imot pasientar for øyeblikkeleg hjelp og planlagde innleggingar. Lokale til Voss legevakt ligg i tilknyting til Akuttmottak. Når du kjem til Voss sjukehus brukar du inngangen og venterommet til Poliklinikken.

Fann du det du leita etter?