Kirurgisk sengepost Voss

Kirurgisk sengepost er ein heildøgnspost innan generell kirurgi og gynekologi. Avdelinga har 19 sengeplassar. På avdelinga møter du sjukepleiarar, hjelpepleiarar, legespesialistar, legar i spesialisering og turnuslegar. Desse gir behandling og har kompetanse innan ortopedi (skjelettskadar), gynekologi, gastro (mage-tarm), generell kirurgi, fedme, stomi (utlagt tarm), urininkontinens, kreftomsorg og smertebehandling.

Fann du det du leita etter?