​Joost Gravendeel (radiologi)

Joost frå Nederland bur og jobbar på Voss. Som avdelingsoverlege ved røntgenavdelinga opplever han å gjere ei forskjell.

joost gravendeel
Joost Gravendeel er avdelingsoverlege ved røntgenavdelinga på Voss sjukehus. No jaktar han på nye folk.

Søk no: Fast stilling som overlege i radiologi

Røntgenavdelinga på Voss som nederlenderen Joost Gravendeel leier er oppdatert og moderne. Avdelinga er utstyrt med 6 laboratorium som består av ein Toshiba gjennomlysningslab, 2 heilt nye skjelettlab’ar med Decotron-maskiner, ein Philips CT-lab, ein ultralydlab og ein MR-lab med Siemens Aera 1,5 tesla maskin. I tillegg til dagleg drift har vi MR kveldspoliklinikk to dagar i veka. No skal dei styrke staben.

Rekruttering Voss radiologi from Haukeland University Hospital on Vimeo.


- Vi er på jakt etter ein overlege med lang erfaring, og som har lyst til å gjere noko ut av sjukehuset. Her har vi korte linjer, det er rakst å ta avgjerder og enkelt å endre på ting. Det er også fagleg utfordrande sidan vi jobber tett med Haukeland og får overført oppgaver, for eksempel patologi, som vanlegvis ikkje høyrer til på eit lokalsjukehus som oss.

Søk no: Fast stilling som overlege i radiologi

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.