Fysioterapi Voss

Fysioterapiavdelinga er ei støtteeinig som yt tenester til alle somatiske avdelingar ved Voss sjukehus.
Fysioterapiavdelinga sine viktigaste oppgåver er å undersøka og behandla pasientar og gje informasjon til pårørande. Avdelingar underviser og rettleiar studentar og samarbeidspartnarar i og utanfor sjukehuset.
Fann du det du leita etter?