HELSENORGE

Barseltida

Vårt mål for barseltida, er å hjelpe dykk til å bli trygge på amming og stell av barnet, og ikkje minst bli kjent med den nyfødde. Vi legg vekt på at mor får ro og kvile slik at ho får overskot til den nye kvardagen.

Avdelinga har ei- og tosengsrom. Så langt som råd får far/ ledsager tilbod om å overnatte saman med mor og barn det fyrste døgeret etter fødselen. Dette kostar kr 250,- inkludert frukost. Du får faktura tilsendt i posten. Middag får mor servert i kantina og far/ ledsager kan kjøpe middag. Vil du ta den nyfødde med i kantina, må du vente til etter kl 12:30.

På barselavdelinga møter du igjen jordmora du hadde under fødselen. Det blir høve til å snakke om fødselsopplevinga, gjerne saman med far/ ledsager.

Barnet blir undersøkt av lege 2. dagen etter fødselen. Voss sjukehus tilbyr ultralyd-undersøking til born som fell inn under kriterie for dette.

Fysioterapeu​t kjem til avdelinga for å gje rettleiing i barseløvingar både i grupper og individuelt.


Besøkstider

Ingen visitt mellom kl. 12.00 - 15.00 (kviletid)

"Pappa"visitt  heile dagen fram til kl. 20.00, utenom kl. 12.00 - 15.00 (kviletid)

Visitt for andre besøkande:
kl. 15.00 - 16.00
kl. 18.00 - 19.30​


Fann du det du leita etter?