HELSENORGE

Fagsenter for pasientrapporterte data

Bruk av pasientrapporterte data er i aukande grad inkludert i forskingsstudiar, og fleir og fleir ønskjer å kartleggje pasientane sine erfaringar med helsetenesta. Hjå oss kan du få råd og rettleiing i bruk av PROM (pasientrapporterte utfallsmål) og PREM (tilfredsheit med helsetenesta) i dei medisinske kvalitetsregistra, både når det gjeld val av instrument og bruk av pasienterfaringar i forskingsstudiar. I tillegg bistår Fagsenteret avdelingar som skal gjennomføre brukarerfaringsundersøkelser.

Fann du det du leita etter?