HELSENORGE

Energisenteret for barn og unge

På Energisenteret for barn og unge har vi som mål å auke meistring og fellesskap gjennom fysisk aktivitet og forsking for barn og unge med særskilte behov. Senteret sine lokaliteter nyttast på tvers av klinikkar og avdelingar på sjukehuset, samt av eksterne aktører. Sjå lengre nede på denne sida for meir informasjon om våre ulike aktivitetstilbod.
Fann du det du leita etter?