Utgreiing og kartlegging

Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling kan utgreiing/kartlegging anten skje poliklinisk og/eller mens pasienten er innlagt på institusjon.

Når det er aktuelt, vert kartlegginga gjort med standardiserte undersøkings- og kartleggingsmetodar. 


Følgjande bør inngå i ei utgreiing/kar​tlegging:

  • Fysisk helse
  • Avhengigheit/rusmønster
  • Psykisk helse
  • Familie/nettverk
  • Skule/arbeid
  • Planlegging av behandlings- og oppfølgingsbehov

Helsedirektoratet. (2012). Prioriteringsveileder for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.