Ruspanelet søkjer nye medlemmer

Medlemmer i Avdeling for rusmedisin sitt ruspanel har som oppgåve å gi råd ut frå eigne erfaringar som brukar eller pårørande. No søkjer vi fleire medlemmer.

ruspanelet.foto

Ruspanelet skal setje fokus på sentrale problemstillingar innanfor rusfeltet, og gi råd til Avdeling for rusmedisin.

Vi legg vekt på at Ruspanelet skal vere samansett av personar med ulik kompetanse og erfaring. Som medlem av Ruspanelet tar du også imot innspel frå andre brukarar og pårørande, og formidlar det vidare, til nytte for utvikling av tenestene.

Ruspanelet består av 11 medlemmer og har møte om lag 6-7 gongar i året. Du må rekne med å bruke om lag 2 timar i kvart møte.

Oppgåver:

  • Delta aktivt i møta og fremje refleksjon
  • Delta aktivt i utvikling av tenestene på pårørande og brukarar sine premissar
  • Delta med di erfaring i ulike komitear og utval med meir

Kvalifikasjonar:

  • Vi ønskjer at Ruspanelet skal vere breitt samansett, og vil prioritere søkarar under 25 år eller med erfaring som pårørande
  • Vi legg vekt på at søkarar må vere personleg eigna for å vere med i Ruspanelet

Vi kan tilby:

  • Honorar
  • Eit godt og stimulerande miljø

Søknaden bør innehalde litt om deg sjølv og di eigenerfaring med rus, korleis du ønskjer å bidra inn i Ruspanelet, og korleis du tenkjer at din erfaringskompetanse kan vere til nytte for andre.

Kontakt

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med:

Sverre Hjelmtveit, tlf. 902 85 792
Leiar i Ruspanelet for Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen

Søknad sender du på e-post til:
shjelmt@hotmail.com

Søknadsfrist: Måndag 5. august 2019
 
Meir informasjon om Ruspanelet

Fann du det du leita etter?