Rusmedisin Tertnes, Tvangsposten

Tvangsposten skal vere ein sengepost med minst mogleg preg av tvang. Vi ønskjer å bygge gode relasjonar ved å møte pasientane med respekt og tiltru. Vi legg opp til individuell behandling som passar kvar enkelt.

Les meir om Rusmedisin Tertnes, Tvangsposten

Rusmedisin Tertnes, Tvangsposten

Pasientane på Tvangsposten har ofte andre psykiske eller somatiske diagnosar i tillegg til rusmisbruk. I løpet av opphaldet på posten kan vi greie ut og undersøke tilleggsdiagnosar og dobbeltdiagnosar.

Dei fleste pasientane våre har narkotiske stoff som hovudrusmiddel, men vi tar også imot alkoholikarar.
Vi legg til rette for legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Kontaktinformasjon

Telefon
55 95 73 20 (vaktrom)
Telefax 55 95 73 19
Seksjonsleiar Trude Larsen 55 95 73 10
Teamleiar Kristian Toppe Aarlie 55 95 73 30
Tertnesveien 35
Besøksadresse
Tertnesveien 35(Kart)
5113 Tertnes

Parkering

Det er gratis parkering for pasientar, pårørande og tilsette like ved lokala våre på Tertnes. Parkeringsoblat må hentast på seksjonen.

Fann du det du leita etter?