HELSENORGE

Floen Poliklinikk

Floen Poliklinikk utgjer fase 1 og 4 i behandlinga ved Floenkollektivet.

gruppebilde ansatte poliklinikk. foto

Fase 1

Fase 1 er eit poliklinisk tilbod, som skal førebu pasientar til døgnbehandlinga ved Floen. Her får ein individualsamtalar med kontaktpersonen sin.

Samhandling

For å få til eit behandlingsopplegg som er mest mogleg tilrettelagt for den enkelte, samarbeider vi ofte med NAV, fastlege og andre viktige samarbeidspartnarar.

Fase 4

I fase 4 bur elevane i eigen bustad med oppfølging frå oss i poliklinikken, mellom anna med heimebesøk.

Individualsamtaler og terapigrupper 

I tillegg til oppfølging i eigen bustad får elevane også individualsamtaler med eigen behandlar i poliklinikken og deltek i sosialt samver annakvar veke.  

Jobb først

Jobb først er eit tilbod til alle elevar i Floenkollektivet som ønskjer seg ut i ordinært arbeid. Jobb først har base i poliklinikken.

Jobb først - Floenkollektivet

Teamleiar

Kjersti Eikrem Klepp

Fann du det du leita etter?