HELSENORGE

Behandlingstilbodet ved Rusmedisin Floen

Floenkollektivet er eit demokratisk terapeutisk samfunn, kor ein nyttar fellesskapet som metode. Floenkollektivet er eit medisinfritt og relasjonsbasert behandlingstilbod til personar i aldersgruppa 18-40 år.

floen manger gruppe i hagen.foto

Målgruppa for behandling ved Floenkollektivet er unge rusavhengige i alderen 18 til 33 år. 

Dei fleste som blir behandla ved Floenkollektivet har prøvd anna behandling tidlegare. Dei har ofte ei samtidig rusliding og psykisk liding eller ROP-liding (også kalla "dobbeldiagnose").

Terapeutisk samfunn

Eit terapeutisk samfunn er ein leve- og læringssituasjon, der elevane lever og arbeider saman med dei tilsette.
Alt som skjer i relasjonen mellom medlemmane i eit slikt samfunn blir brukt som ein læringsmoglegheit i behandlinga. 

Les meir om terap​eutiske samfunn

Fellesskapet som metode

Ein møter eit fellesskap av menneske som trur på at den enkelte er i stand til å hjelpe seg sjølv saman med andre.​

Fann du det du leita etter?