Mannsposten

Mannsposten tar imot avrusa pasientar etter tivising.

to menn spiller gitar.foto
 
Mannsposten tar imot avrusa pasientar etter tilvising frå fastlege, NAV eller andre delar av spesialisthelsetenesta. Målet med behandlinga er auka forståing og innsikt knytt til rusproblemet ditt og betre ruskontroll.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.