Avrusnings- og stabiliseringsposten

Avrusningsposten er en post som tilbyr avrusning til deg som er i aktiv rus før innleggelse. Stabiliseringsposten tilbyr stabilisering til pasienter som nylig har vært i aktiv rus, men som er over den akutte avrusningsfasen.

rom m seng og vindu.foto
 

Avrusningsposten er en post som tilbyr avrusning til deg som er i aktiv rus før innleggelse. Tilbudet gjelder for alle som har et rusproblem, uavhengig av type rusmiddel. Målet er at våre pasienter skal få en så lite belastende avrusning som mulig, og det brukes ulike medikamenter for å oppnå dette. Det er legen som bestemmer hvilke medisiner som skal brukes under avrusning.

I avrusningsposten er det plass opptil 7 pasienter, av begge kjønn. Som pasient vil du møte lege, sykepleiere, vernepleiere og assistenter. Det er døgnbemannet hele uken, med lege tilstede på dagtid i ukedagene.

Oppholdet vil vanligvis vare fra 1-2 uker. Personalet vil snakke med deg om hva du ønsker deg videre. Dersom du ønsker å gå videre i behandling vil du kunne få hjelp til å søke om det. Som regel blir det litt ventetid før et eventuelt behandlingstilbud er på plass.

Stabiliseringsposten er en post som tilbyr stabilisering til pasienter som nylig har vært i aktiv rus, men som er over den akutte avrusningsfasen. Du kan fremdeles trenge medikamenter for å minske ubehaget etter avrusningen, og det vil du eventuelt få i stabiliseringsposten.

I stabiliseringsposten er det opptil 6 pasienter, av begge kjønn. Som pasient vil du møte lege, sykepleiere, vernepleiere og assistenter. Det er døgnbemannet hele uken, med lege tilstede på dagtid i ukedagene. Dersom du har behov for fysioterapi kan du få tilbud om det. Dersom du trenger veiledning fra sosionom er det også et tilbud. I stabiliseringsposten er det tilbud om daglig luftetur ut, sammen med personalet.

Oppholdet på stabiliseringsposten kan vare fra 2-8 uker. Personalet vil snakke med deg om hva du ønsker deg videre. Dersom du ønsker å gå videre i behandling vil du få hjelp til å søke om det. Som regel blir det litt ventetid før et eventuelt behandlingstilbud er på plass.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.