HELSENORGE

Motiverande Samtale

Informasjon og ressursar knytt til "Motiverande Samtale", også kalt "Motiverande Intervju" (MI) eller "Endringsfokusert Rådgivning".

På SOMRA og SOMT finn du eit gratiskurs kor du kan lære meir om "Motiverande Samtale". Kursa er på svensk og inneheld praktiske eksempel.

På Motivational Interviewing Nordic og motivationalinterview.org finn du også meir informasjon.

Grunderna i MI
Motiverande samtal, MI - en kunnskapsöversikt

Manualar om "Motiverande Samtale"


Motiverande samtal med ungdomar (pdf) 
Stød vid rådgivning om levnadsvanor
 
Motiverande samtal for barnmorskor (pdf)
Stød vid rådgivning om alkoholvanor

Anbefalt litteratur

Tom Barth og Christina Näsholm (2009). Motiverende samtale - Endring på enge vilkår, 2. opplag, Fagbokforlaget, Bergen, ISBN 978-82-450-0525-7


Tom Barth, Tore Børtveit og Peter Prescott (2001). Endringsfokusert rådgiving, Gyldendal Akademisk, Oslo, ISBN 82-05-28066-5

Peter Prescott og Tore Børtveit (2004). Helse og atferdsendring, Gyldendal Akademisk, Oslo, ISBN 82-05-31131-5

Stephen Rollnick, William R. Miller og Christopher C. Butler (2008). Motivational Interviewing in Health Care - Helping patients change behavior, The Guilford Press, ISBN-13: 978-159385-612-0

 

Stephen Rollnick, William R. Miller og Christopher C. Butler (2009). Motivasjonssamtalen i sundhedssektoren (Dansk oversettelse), Hans Reitzels Forlag, ISBN 978-87-412-522-3


Stephen Rollnick, William R. Miller og Christopher C. Butler (2009). Motiverande samtal i hälso- och sjukvård - Att hjälpa människor att ändra beteende (Svensk oversettelse), Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-05262-5


Relevante lenker

SOMRA - Samtalet om riskbruk av alkohol (Sverige)SOMT - Samtalet om​ tobakk (Sverige)


Fann du det du leita etter?