Lommerus

Lommerus er ein guide for helsepersonell til betre behandling av rusmedisinske problemstillingar i sjukehus.