LAR-forskar med i Forskar Grand Prix

LAR-forskar med i Forskar Grand Prix IngressKven startar i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), kva har dei med seg inn i behandlinga og kva påverkar livskvaliteten deira? Siv-Elin Leirvåg Carlsen frå Avdeling for Rusmedisin (AFR) er ein av deltakarane på haustens Forskar Grand Prix i Bergen.

​Siv-Elin er opptatt av dei sosiale faktorane og betydninga desse har for LAR- pasientar i behandlingsforløpet. Spesielt forskar ho på kva som påvirkar livskvaliteten over tid.

7622 pasientar i Noreg er i LAR, ein effektiv medikamentell behandling til opioidavhengige. Forsking har hovudsakeleg fokusert på kost/nytteeffekt av behandlinga, reparattype, dosering og betydingen av psykisk helse. Vi veit at medisinen virker, men LAR handler om meir enn berre medisin.

Du kan lese meir om Carlsen og dei andre kandidatane i årets Forskar Grand Prix her