HELSENORGE

Jobb først

Jobb Først gir arbeidsretta oppfølging som ein del av rusbehandlinga i Avdeling for rusmedisin. Det vert jobba strukturert og ut frå ein metode kalla individuell jobbstøtte (IPS).

5 ansatte sitter i tunnelåpning

​Jobb Først gir arbeidsretta oppfølging som ein del av rusbehandlinga i Avdeling for rusmedisin. Det vert jobba strukturert og ut frå ein metode kalla individuell jobbstøtte (IPS). ​ Jobb Først er eit samarbeid mellom Avdeling for rusmedisin, NAV og Fretex. Jobbspesialistar er tilsett for å gi arbeidsretta oppfølging. Dei har hovudkontor i Avdeling for rusmedisin sine poliklinikker på Murhjørnet og i Kanalveien og tilknytta dei ulike behandlingsteama der Jobb Først er eit tilbod.

​Desse teama er: ​

Seksjon AFR PK Murhjørnet: alle team

Seksjon AFR PK Kanalveien: alle team

Seksjon LAR:

LAR Omegn og LAR Nesttun (frå hausten 2022)

Seksjon Floen:

Seksjon ambulant: Ambulant team

Kven kan delta?
Jobb først er eit tilbod til deg som ønskjer eit ordinært lønna arbeid og som er knytt til ein av seksjonane eller teama nemnt ovanfor.


Du treff jobbspesialistane på "Murhjørnet", Østre Murallmenningen 7 og i Kanalveien 5.

Kontaktpersonar for Jobb først:

Murhjørnet

• Katrine Berg ( metodeveileder): 40 41 86 69

• Elisabeth Isaksen Solheim: 40 42 53 67

• Benedicte Sletten Larsen: 92 21 62 86

• Jan Atle Halvorsen:  40 80 03 97

• Marie Sørlie Håland: 40 81 81 04

• Christel Therkelsen: 40 03 78 81

Kanalveien

• Martha Cemanes Nilsen (metodeveileder): 45 86 53 66

• Ingvill Viken: 41 87 93 87

• Anne Paulsen: 98 11 46 00

IPS ansvarleg i NAV: 

Jan Jørgensen: 45 48 89 60

Teamleiar, Fretex:

Nathan Bunting: 97 54 44 88

IPS koordinator, Avdeling for rusmedisin:

Stine Steinsbø, tlf. 55 97 01 00 / 40 24 29 04

stine.steinsbo@helse-bergen.no ​​

Fann du det du leita etter?