HELSENORGE

Jobb først

Jobb Først gir arbeidsretta oppfølging som ein del av rusbehandlinga i Avdeling for rusmedisin. Det vert jobba strukturert og ut frå ein metode kalla individuell jobbstøtte (IPS).

5 ansatte sitter i tunnelåpning

Jobb Først er eit samarbeid mellom Avdeling for rusmedisin, NAV og Fretex. Jobbspesialistar er tilsett for å gi arbeidsretta oppfølging. Dei har hovudkontor i Avdeling for rusmedisin på Murhjørnet og er med i dei ulike behandlingsteama der Jobb Først er eit tilbod.

Desse teama er:

Seksjon AFR poliklinikk:

Put 1, Put 2, Team vaksne

Seksjon LAR:

LAR Arna, LAR Åsane, M31/ LAR Årstad, LAR Bergenhus, Ambulant team

Seksjon Floen:

Fase 3-4

Kven kan delta?

Jobb først er eit tilbod til deg som ønskjer eit ordinært lønna arbeid og som er knytt til ein av seksjonane eller teama nemnt ovanfor.

Du treff jobbspesialistane på "Murhjørnet", Østre Murallmenningen 7.

Kontaktpersonar for Jobb først:

 • Amin Ali Amin,
  tlf. 40 41 86 67
 • Elisabeth Isaksen Solheim,
  tlf. 40 42 53 67
 • Ida Alræk,
  tlf. 92 85 74 52
 • Katrine Berg, metoderettleiar,
  tlf. 40 41 86 69

Teamleiar:

Grete Vabø, tlf. 414 40 636

Prosjektleiar:

Stine Steinsbø, tlf. 55 97 01 52 / 91 10 54 57
stine.steinsbo@helse-bergen.no

Prosjektansvarleg i Floen:

Kristina Åkerblom, tlf. 970 44 595
kristina.akerblom@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?