HELSENORGE

Behandlingstilbod ved poliklinikken

Vi har ulike behandlingstilbod på poliklinikken. Her finn du oversikt over nokre av dei.

Ulike gruppebehandlingstilbod, parallelt med oppfølging av egen behandling:

Rusmestrings-gruppe: ​Psykoedukativ gruppe med målsetting om å øke kunnskap, bevissthet og mestringsstrategier knyttet til egen bruk av rusmidler.

ADHD - gruppe: ​​​​Psykoedukativt tilbod til pasientar med adhd og rusproblem.

Traumegruppe: Du kan lære om reaksjoner når ein har opplevd traumer, samt lære korleis ein kan håndtere reaksjoner på andre måter.

Tilbakefallsforebyggende gruppe: Der ein  med utgangspunkt i mindfullness kan arbeide med å forebygge tilbakefall og få betre rusmestring.

MBT gruppe: Mentaliseringsbasert terapi som eit helhetlig behandlingstilbud til dei som sliter med alvorlige personlighetsutfordringer.

Jobb først: Jobb først gir arbeidsrettet oppfølging som ein del av rusbehandlingen i Avdeling for rusmedisin. Det vert jobba strukturert og ut fra ein metode kalla individuell jobbstøtte (IPS)

Fann du det du leita etter?