HELSENORGE

Revmatologisk dagpost

Revmatologisk dagpost behandlar pasientar som treng utgreiing og behandling, men som ikkje treng å vere innlagt på sjukehuset gjennom heile døgnet. De fleste pasientane bur heime, mens dei som har lang reiseveg og er anbefalt å ikke reise heim av medisinske årsak bur på pasienthotellet.

Vi har ein dagpost for utgreiing og ein for rehabilitering.

Fann du det du leita etter?